Grävsäsong??

Styrelsen har senaste veckorna blivit kontaktad av entreprenören för avgrävningar av fibern som medlemmar gjort själva inne på medlemmars tomter. Föreningen äger nätet och tar ansvar för det, men tar inte ansvar för avgrävningar som gjorts mer på chansning av medlem eller annan person. Observera att arbete som behöver utföras av entreprenören för att få fibern i funktion igen bekostas av enskild medlem, inte av föreningen.

Därför – om medlem inte minns eller har dokumenterat hur fibern är lagd på egen tomt och har för avsikt att gräva på tomten – rådfråga någon i styrelsen innan grävredskap sätts i backen! Fiberförläggning på egen tomt syns inte i detalj på Ledningskollen, som är sökverktyget för större markarbeten. Fråga först, gräv sedan först efter besked.