Några viktiga punkter

  • felanmälan av fiber görs av medlem till info@fibisox.se tills vidare, uppdatering av detta kommer inom någon månad
  • om Telias router byts ut av medlem till någon annan router, försvåras felsökning genom fibernätet
  • kontakta styrelsen i förväg inför grävning i mark, för att undvika avgrävning av fiber mm – efter inmätning av fibernätet kommer information att finnas på Ledningskollen