Primär felsökning av leverans

Om medlem upplever problem vid tjänsteleverans kan det t ex handla om att trådlösa funktioner inte når önskad hastighet eller stabilitet, och då fordras ofta någon slags förstärkare till signalen från routern. Annars kan det vara så att utrustning i fastigheten är av äldre datum, och således inte kan nyttja kapaciteten som finns i fibern. För att utesluta fel i leverans för gruppanslutningen – och förhoppningsvis avhjälpning av detta i så fall – bör medlem kontakta Telias kundtjänst via 90 200, vid upplevda problem.

Föreningen äger och ansvarar enbart för själva fibernätet, dvs möjlighet till ljusleverans till dosan på utsida fastighet, och om ingen yttre åverkan gjorts på detta finns problemet knutet till fastigheten i någon form. Det kan vara ett leveransfel som det handlar om, och då skall medlem kontakta tjänsteleveransoperatören, antingen Telia eller annan – av medlem vald – operatör, som kan felsöka.