Kallelse till stämma 2022

Medlemmar i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening hälsas välkomna till stämma 2022, som hålls i Istorps församlingshem den 14 juni med start kl 19.00.

Under stämma 2022 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2021 och verksamhet sedan stämma 2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för en del personval genomföras. Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar §11, med tillägg om godkännande av utomståendes närvaro under stämman. Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Underlag till stämman skickas i epost, alternativt post, till medlemmar inom kort, och läggs även upp på föreningens hemsida.