Byggdialog

Föreningens styrelse har kontinuerlig kontakt och avstämning med entreprenören TEGAB kring fiberförläggningen i området, som helhet och per arbetsområde.

För att arbetet med etablering av fibernätet skall gå så smidigt som möjligt fram till medlems fastighet ber TEGAB om information kring kablar och ledningar på enskild tomtmark. Dessutom bör varje medlem markera var villaboxen skall placeras på medlems fastighet.

Medlem använder sig av dokumentet Anvisning på privat fastighet i samband med bredbandsutbyggnad för att ge underlag för slutförande av förläggningsarbetet. Skriv ut dokument, fyll i och underteckna.

En kontaktperson från föreningen eller från TEGAB kommer att i god tid före markarbetet hämta dokumentet, och då kan även följdfrågor diskuteras för att hitta bästa lösningar. Alternativt kan dokumentet mailas till: fibisox@tegab.se

För att förklara hur installation på fastighet går till finns TEGABs installationsguide.

Om du som medlem har frågor kring förläggningsarbetet kan frågor och meddelanden mailas till TEGAB: fibisox@tegab.se    Meddela vem du är – och med fastighetsbeteckning för den fastighet det gäller – och vad ditt ärende gäller. Det går också bra att kontakta projektör Göran Andersson på 070 6430301.