Information kring gruppanslutningsavtalet

Som tidigare informerat ingår i Telias gruppanslutningsavtal med föreningen, som många medlemmar har tecknat sig för, följande:

  • Telia Bredband 250/100, och fem valfria e-postadresser
  • Telia TV-paket Lagom samt Telia Play
  • Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini

Telia tillhandahåller i avtalet utrustning i TV-box, router och kablage som placeras hos medlem och ägs av föreningen. Fri support och utbyte av defekt hårdvara ingår under hela avtalstiden. Avtalstiden är fem år räknat från hela föreningsnätets driftsättning. Avtalet kan inte sägas upp under avtalstiden, och det överlåts vid fastighetsöverlåtelse.

Ingående kanaler i TV-paketet kan under avtalstiden öka och minska i antal.

Rörliga kostnader för telefoni och eventuella uppgraderingstjänster som medlem beställer på egen hand (för telefoni, bredband eller TV) faktureras direkt till medlem av Telia eller annan tjänsteleverantör, och påverkar inte skrivet avtal med föreningen oavsett vad Telia kan hävda.

För bredbandstelefoni gäller att ingen utrustning ingår i paketet utöver möjligheten att koppla in telefon i porten för telefoni i routern.

Det är medlems eget ansvar att nyttja porten antingen för en enstaka telefon (kolla så att telefonsladden har en kontakt som passar i porten i routern), eller genom att köpa en tilgin-adapter av Telia så att befintliga telefonjack i fastigheten kan nyttjas. Då bör routern placeras nära ”första” jacket i fastigheten, eftersom adaptern behöver pluggas in i det jacket. Det kan eventuellt påverka signalen till TV-apparaten negativt om avståndet från router till TV-apparaten är långt.

Övrig tilläggsutrustning, t ex inspelningsbar TV-utrustning är också medlems eget ansvar.

Vid fastighetsöverlåtelse räknas mediaomvandlare, router, digitalbox och fjärrkontroll som fastighetstillbehör och ska lämnas kvar i fastigheten.