Dokument

Föreningens dokument

Överlåtelseavtal vid t ex försäljning av fastighet Protokoll från stämma 2023 Protokoll från stämma 2022 Protokoll från stämma 2021 Protokoll från stämma 2020 Protokoll från extra stämma 190523 Protokoll från extra stämma 190424 Protokoll från stämma 2019 Protokoll från stämma 2018 Protokoll från stämma 2017 Protokoll från extra stämma 2016 Protokoll från stämma 2016 Protokoll …

Övriga dokument

Bredbandsstrategi för Marks kommun Bredbandsstöd IT-infrastrukturprogram för Marks kommun Kommunal borgen för fiberföreningar Riktlinjer för ekonomisk ersättning till fiberföreningar