Problem med leverans?

Styrelsen påminner om att slutbesiktning för det optiska fibernätet är gjord, och att entreprenören enbart fortsätter med kompletteringar. Medlem får inte kontakta entreprenören för åtgärder av eventuellt upplevda problem med fibern, utan skall felsöka själv – har t ex den egna utrustningen svårt att leverera till nivån som fibern levererar? – om så är fallet är nästa steg att felanmäla till Telia, enligt inlägg den 2 april i år.

En utförligare felsökningsmall kommer att läggas upp på föreningens hemsida inom kort.

Om medlem ändå beslutar att beställa tjänster direkt av entreprenören, sker detta på medlems individuella bekostnad.