Apropos blänkare om fakturasystem…

Medlem kan ha fått en blänkare från Telia – inte från föreningen – om att Telias fakturasystem för bredband och TV skall läggas om, och att det innebär vissa förändringar för alla kunder.

Styrelsen vill upplysa alla medlemmar som använder gruppanslutningen från Telia via föreningen att förändringarna inte gäller denna. Betalningen för gruppanslutningen fortsätter precis som tidigare via elleveransfakturan från Varbergsortens Elkraft.

Medlem som däremot själv har beställt tjänsteleveranser direkt från Telia för bredband och TV via fibern, har nytta av informationen som Telia har skickat ut.

Slutbesiktning

Slutbesiktning av entreprenaden för det passiva fibernätet pågår, och genomförs under ledning av den av föreningen anlitade besiktningsmannen och i närvaro av entreprenören och föreningens styrelse. Stamförläggning, skåp, skarvning mm inspekteras. För att kunna fastställa t ex förläggningsdjup kan det ibland vara nödvändigt att bekräfta detta genom provgrävning i mark – mindre hål utfört med spade – som komplement till instrumentavläsning.

Före provgrävning knackar styrelsen på för att höra med medlem om provgrävningen kan utföras. Många medlemmar kan av olika anledningar inte vara på plats vid eventuell inspektion på egen mark då denna utförs under ordinarie arbetstid. Medlem som absolut inte vill att provgrävning görs på egen mark behöver meddela detta via styrelsen@fibisox.se snarast!

Hälsning!

Aviserat avbrott

för migrering av medlemmar till ny teknisk plattform är flyttat till den 15 december mellan kl 09.00 och 12.00 – annan information lika som tidigare givits för planerat avbrott.

Avbrott!

Den 8 december 2020, kl 09.00-12.00 kommer Zitius att byta system för föreningens nät. Tjänsteleveranser kommer att stoppas vid två tillfällen om 10-30 minuter vardera i nätet, när Zitius migrerar över alla medlemmar i området till en ny teknisk plattform. För varje medlem kommer åtgärden att innebära ett kortare driftstopp under förmiddagen. Avbrottsinformation finns på www.zitius.se och www.zmarket.se

Alla varumärken inom Telia-koncernen kommer efter åtgärden att utgå från en gemensam teknisk plattform för att möta framtidens stabilitetskrav. Detta medför både mer enkelhet mellan parter till förbättrad drift och övervakning.

Fördelar enligt Telia
– Förbättrad drift och övervakning
– med ökad tillgänglighet
– Proaktiv utbyggnation av kapacitet
– Förenklar flödet för alla parter
– Nytt OSS har stöd för Native IPv6
– AI-förberedd plattform
– Enhetlig hantering
– Förberedelse inför morgondagens kapacitetskrav

Det listas inga nackdelar…

Om full funktionalitet inte uppnås efter avbrottet uppmanas medlemmar att starta om sin tekniska utrustning. Skulle problem med tjänster uppstå efter systembytet ombeds nätets anslutna medlemmar ta kontakt med sin tjänsteleverantör.

Medlemmar som nyttjar gruppanslutningen, och följaktligen är Teliakunder, ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020-202070.

Om – mot förmodan – något hinder för att genomföra åtgärden den 8 december skulle visa sig, så aviseras den 15 december som reservdatum för åtgärden.

Efter stämma 2020

Stämma 2020 genomfördes som planerat den 21 november med ett fåtal medlemmar närvarande, vilket kan relatera till corona-situationen i landet och det urusla vädret. Justerat och signerat stämmoprotokoll finns under fliken Dokument, sedan Föreningens dokument – eller klicka här

Från stämman fick styrelsen två frågor att följa upp och återkoppla om, och styrelsen kommer att återkomma med svar på dessa frågor till alla medlemmar.

Kallelse till stämma 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen för Istorp och Öxnevalla ek för till stämma för år 2020, att hållas den 21 november 2020 i Istorps församlingshem mellan kl 11.00 och 15.00. Medlem kan alltså komma när som helst under denna tidsperiod för att delta i stämman och lägga sin röst till de olika beslut som skall fattas.

Stämma 2020 genomförs i linje med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Enbart medlemmar, inga medföljande, hälsas välkomna till stämman. Medlem som inte kan närvara vid stämman kan ge fullmakt åt annan medlem, alternativt maka/make/sambo, att närvara i medlems ställe. Fullmakt att använda för denna situation finns som bilaga. Se alla bilagor för detaljinformation!

Blankett för fullmakt

Hur går stämma 2020 till

Dagordning för stämma 2020

Verksamhetsberättelse 2019 – 2020

Information utom stämma 2020

Om stämma 2020

Året går, och corona består. Styrelsen hade hoppats att det skulle kunna vara tillåtet att samla fler än femtio personer för ett evenemang under året, men det verkar inte bli så. Med tanke på föreningens stämma 2020, så har det blivit nödvändigt att tänka nytt för att uppfylla lagkrav och regler från t ex Bolagsverket.

Därför ser styrelsen det nödvändigt att hålla en stämma 2020 som uppfyller baskraven i stadgarna, och att sedan så snart som det är möjligt antingen kalla till stämma för 2021 eller till ett informationsmöte tidigt nästa år. Eftersom det vid ett informationsmöte inte genomförs t ex personval, så kan detta – vid behov – genomföras både fysiskt och samtidigt digitalt i en enklare form.

Styrelsen har haft som ambition att vid stämman kunna redovisa mer eller mindre slutligt hur etableringen med fibernätet avlöpt, hur ekonomin ser ut och vad kostnaden per anslutning blivit, hur underhåll osv kommer att fungera framöver. Det ryms inte vid en stämma i linje med baskraven och som kommer att genomföras på ett alternativt sätt. Allt kommer istället att redovisas vid ett senare tillfälle, som förhoppningsvis inte dröjer så länge.

Styrelsen återkommer inom kort med information om hur stämman 2020 kommer att genomföras, för att som sagt ovan, uppfylla baskraven i stadgarna och gällande lagkrav. Om medlem har motion att anmäla till styrelsen inför stämman är det hög tid att maila denna nu. Gör det senast 15 oktober till: styrelsen@fibisox.se

Bredbandstelefoni

I gruppanslutningen för tjänsteleverans, som många medlemmar tecknat sig för, ingår enligt det avtal som tecknades ”Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini”. Telia har sedan dess ändrat sina tjänster och avslutat prisplan Mini.

Medlem med gruppanslutning bör vid kontakt med Telia – t ex när fibertjänsterna börjar tas i anspråk – tydligt begära tjänsten ”Bredbandstelefoni” tillsammans med de andra delarna i avtalet. Det är ingen extra kostnad för denna tjänst, då möjligheten med bredbandstelefoni ingår i avgiften för medlems gruppanslutning och medlem betalar enbart för sina samtal.

Efter 1 augusti 2020 betalar medlem med bredbandstelefoni sina samtal till fasta telefoner inom Sverige 15 öre per minut och till svenska mobilnummer 69 öre per minut. Öppningsavgift tillkommer.

Samtalsavgifter faktureras månadsvis i efterskott. Medlem kan undkomma fakturaavgift för betalning av gjorda samtal genom att registrera sig för e-faktura.                                                                                 

Medlem har även möjlighet att beställa ett prisavtal som ger obegränsade samtal inom Sverige till fasta telefoner och svenska mobilnummer. Ta kontakt med Telia för mer information.

Information kring gruppanslutningsavtalet

Som tidigare informerat ingår i Telias gruppanslutningsavtal med föreningen, som många medlemmar har tecknat sig för, följande:

  • Telia Bredband 250/100, och fem valfria e-postadresser
  • Telia TV-paket Lagom samt Telia Play
  • Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini

Telia tillhandahåller i avtalet utrustning i TV-box, router och kablage som placeras hos medlem och ägs av föreningen. Fri support och utbyte av defekt hårdvara ingår under hela avtalstiden. Avtalstiden är fem år räknat från hela föreningsnätets driftsättning. Avtalet kan inte sägas upp under avtalstiden, och det överlåts vid fastighetsöverlåtelse.

Ingående kanaler i TV-paketet kan under avtalstiden öka och minska i antal.

Rörliga kostnader för telefoni och eventuella uppgraderingstjänster som medlem beställer på egen hand (för telefoni, bredband eller TV) faktureras direkt till medlem av Telia eller annan tjänsteleverantör, och påverkar inte skrivet avtal med föreningen oavsett vad Telia kan hävda.

För bredbandstelefoni gäller att ingen utrustning ingår i paketet utöver möjligheten att koppla in telefon i porten för telefoni i routern.

Det är medlems eget ansvar att nyttja porten antingen för en enstaka telefon (kolla så att telefonsladden har en kontakt som passar i porten i routern), eller genom att köpa en tilgin-adapter av Telia så att befintliga telefonjack i fastigheten kan nyttjas. Då bör routern placeras nära ”första” jacket i fastigheten, eftersom adaptern behöver pluggas in i det jacket. Det kan eventuellt påverka signalen till TV-apparaten negativt om avståndet från router till TV-apparaten är långt.

Övrig tilläggsutrustning, t ex inspelningsbar TV-utrustning är också medlems eget ansvar.

Vid fastighetsöverlåtelse räknas mediaomvandlare, router, digitalbox och fjärrkontroll som fastighetstillbehör och ska lämnas kvar i fastigheten.