Nu har Telia kopplat in tjänsterna

Under tisdagseftermiddagen kom leveransen från Telia igång, och nu är det dags för varje medlem i arbetsområde 1, och som har valt gruppavtalet att aktivera och koppla in sin utrustning. Aktiveringen sker antingen via dator på telia.se/aktivera eller genom att ringa Telia Kundtjänst på 90 200.

För alla medlemmar kan det underlätta att läsa instruktionerna under fliken ”Aktivering” här på hemsidan inför aktivering av fibern.

Äntligen…..

……..finns det ljus i nodhuset, och nu har område 1 fått möjlighet att välja tider för installation av mediaomvandlaren. Sedan inväntas ett definitivt datum från Telia om när de börjar leverera sina tjänster till föreningen. Troligtvis har routrar och boxar för gruppanslutningen inte levererats innan montören kommer ut till fastigheterna, men utrustningen kommer att levereras ut till medlemmar direkt efter att de anlänt.

Tyvärr kunde inte alla i styrelsen närvara när ljusets ankomst firades!

Snart mot ljusare tider

Vid den här tiden på året vill många tända ljus av olika slag, och tänk vad fint att kunna ha tänt även den ljussignal som går genom fiberkabeln. Dessvärre har det under en tid pågått felsökning då föreningens nodhus inte hade nåtts av signalen trots att den kopplats på i Stockholmstrakten. Efter ett tag hittades dock felet någonstans mellan Stockholm och Istorp.

Sedan föreningens informationsmöte i slutet av september har entreprenören stött på blöta marker och mer omfattande arbete i berg i Öxnevalla än vad som förutsetts, men även hittat nya sträckningar för att förbättra framkomligheten. Maskinparken har varit reducerad under en tid, men kan komma att utökas igen.

Det ska kunna bli signal ut i fastigheterna i arbetsområde 1 – västra Istorp – inom kort (styrelsen håller tummarna för att utfästelsen håller nu).  Kundbokning för montering och utlämning av utrustning för gruppanslutningen skall kunna bokas från vecka 49, och sedan anländer montören efter överenskommelse för installation och testning.

I arbetsområde 2 – östra Istorp – är förläggningsarbetet längst söderöver inte färdigt. Samtidigt är blåsning och svetsning i resterande arbetsområde i stort sett klart, och det innebär att tändning av fibern kan komma att ske i deletapper inom arbetsområdet efter nyåret. På det sättet behöver inte alla medlemmar i arbetsområdet invänta det sista markarbetet i området för att få signal i fastigheten.

I Öxnevalla, som är det tredje arbetsområdet, kommer förläggningsarbetet att fortsätta under första kvartalet 2020.

De fastigheter som, oavsett arbetsområde, kommer att få fiber via luftledning – för att ingen annan lösning är rimlig – kommer att nås av fiber i januari/februari 2020. Tändning av dessa anslutningar kommer att ske stegvis beroende på i vilket arbetsområde fastigheten ligger.


Påminnelse

Styrelsen påminner om att när en fastighet överlåtes till en ny ägare, är det av största vikt att omgående skicka in ett ifyllt överlåtelseavtal till fiberföreningen. Avtalet finns under fliken Dokument, klicka sedan på Föreningens dokument så ligger det överst i listan.
I samband med överlåtelse skall den nya ägaren även ansöka om medlemskap.
Detta görs lämpligen via fliken ”Bli medlem”.

Kort avstämning

Kontraktet för fiberetableringen har ett fast pris per meter med reglerbara mängder, vilket i praktiken innebär ett fast meterpris för grävning respektive plöjning. Vid samförläggning med Varbergsortens elkraft delas kostnader efter överenskommelse som inte är negativ för föreningen, utöver att alla får säkrare elöverföring efter att ledningarna ligger i marken. I dagsläget har ca 70 km slang grävts ned i mark, och arbetet fortsätter i södra Istorp och i Öxnevalla.

Vid stämma beslutades att medlemmar skall betala insatsen i tre delar. Alla medlemmar har betalt de två första insatserna. Dessutom har medlemmar i första etapptändningen betalat den tredje insatsen, vilken skall vara betald före tändning av fibern. Därför kommer också medlemmar i etapptändning två att aviseras om betalning av den tredje insatsen inom kort.

I dagsläget har föreningen erhållit en miljon kronor från Jordbruksverket i förskott av EU-stödet. Föreningen har en byggkredit att nyttja, men har ännu inte gjort det. Sparbanksstiftelsen ersätter 7000kr per fiberanslutning av hushåll efter tändning, så ansökan om de utbetalningarna kommer att göras av föreningen i etapper efter tändning av de olika områdena.

Första ansökan till Jordbruksverket om ordinarie delutbetalning av EU-stödet skickades in i början av maj 2019. Sammanlagt har fyra ansökningar skickats in hittills. Handläggningstiderna är dock långa och i dagsläget har föreningen enbart fått utbetalning för ansökan som gjordes i maj.

Sammanfattning medlemsmötet

Efter medlemsmötet i  Öxnevalla den 26 september följer här en sammanfattning över det som diskuterades.

Här finns återigen länken till Installationsguiden.
Se gärna bilderna nedan på hur borrningen kan se ut.

Foto: Veronica Klason
Foto: Veronica Klason

Välkomna på……..

…..informationsmöte i Öxnevalla församlingshem 26 september 2019 kl 19.30                                                                                                                     

Information om hur läget är just nu med förläggning, ekonomi, tidsplaner och annat – samt möjliga svar på frågor och funderingar.

Välkomna! Styrelsen

Kjell är fotograf………..

Styrelsen dokumenterar förläggningen

Lite teknisk info………

Fiberkabel med 12 ”kablar” innehållande 12 fibertrådar var, således 144 fiber i denna kabel
Här syns en fiberkabel i jämförelse med tändsticksasken.
OBS – den lilla gröna tråden jämte  – det är en ensam fiberkabel.

Faktura nr 3

Som säkert en del av er redan märkt har det kommit en tredje faktura i er brevlåda.

Detta gäller alla medlemmar/anslutningar i etappområde 1. Summan är på
8 000kr, och skall vara inbetald innan ljuset slås på i fiberkabeln.
De tre inbetalningarna kommer sedan att regleras ner/upp när hela projektet är klart och vi vet var slutsumman kommer att hamna.

Ni som bor i etappområde 2 och 3 kommer också att få en faktura på
8 000kr strax för tändningen i respektive område.

Lägg märke till att betalning efter förfallodatum genererar dröjsmålsavgifter.

I samband med tändningen kommer faktureringen för tjänsteleveransen att starta.

Bilden är från vägen upp till Tranhult