Kategori: Okategoriserade

Kallelse till stämma 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen för Istorp och Öxnevalla ek för till stämma för år 2020, att hållas den 21 november 2020 i Istorps församlingshem mellan kl 11.00 och 15.00. Medlem kan alltså komma när som helst under denna tidsperiod för att delta i stämman och lägga sin röst till de olika beslut som …

Fortsätt läsa

Om stämma 2020

Året går, och corona består. Styrelsen hade hoppats att det skulle kunna vara tillåtet att samla fler än femtio personer för ett evenemang under året, men det verkar inte bli så. Med tanke på föreningens stämma 2020, så har det blivit nödvändigt att tänka nytt för att uppfylla lagkrav och regler från t ex Bolagsverket. …

Fortsätt läsa

Bredbandstelefoni

I gruppanslutningen för tjänsteleverans, som många medlemmar tecknat sig för, ingår enligt det avtal som tecknades ”Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini”. Telia har sedan dess ändrat sina tjänster och avslutat prisplan Mini. Medlem med gruppanslutning bör vid kontakt med Telia – t ex när fibertjänsterna börjar tas …

Fortsätt läsa

Information kring gruppanslutningsavtalet

Som tidigare informerat ingår i Telias gruppanslutningsavtal med föreningen, som många medlemmar har tecknat sig för, följande: Telia Bredband 250/100, och fem valfria e-postadresser Telia TV-paket Lagom samt Telia Play Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini Telia tillhandahåller i avtalet utrustning i TV-box, router och kablage som placeras …

Fortsätt läsa

Återbetalning av avgifter

Efter avstämning med TEGAB i mars 2020 bestämdes att den tredje och sista deltändningen av fibernätet skulle ske 1 juni 2020 av Telia. Därmed skulle alla medlemmar i deltändning 3 betala serviceavgift och vissa medlemmar gruppanslutningsavgift från juni månad, och detta meddelades till Varbergsortens Elkraft som utför avisering av löpande avgifter för föreningen. Medlemmar i …

Fortsätt läsa

Slutmontering

Montörerna håller i skrivande stund på att montera de sista ”dosorna” både på in- och utsida vägg. Det är av största vikt att det finns en markering på utsidan av huset, där det är önskat att dosan skall monteras. Ni som ännu inte fått någon dosa på utsidan, och inte har markerat plats. GÖR DET …

Fortsätt läsa

Installation

Förläggningsarbete är färdigt, medan en del blåsning, skarvning och installation återstår i området. Ett större antal medlemmar har ännu inte fått installerat anslutningen i fastigheten, och det beror till stor del på att sjukdom av olika slag har påverkat entreprenörens personal. För att inte arbetet skall försenas ännu mer uppmanas medlemmar som har sjukdomssymptom att …

Fortsätt läsa

Bredband i hela Sverige, inte bara i städer – Bredbandsuppropet

Utan bredband – inget digitalt Sverige Enligt Post- och Telestyrelsens statistik saknar cirka hälften av alla hushåll och företag utanför tätort en snabb och stabil bredbandsuppkoppling. För att kunna bedriva verksamheter även på landsbygden och kunna ta del tjänsteutbud och utbildning via nätet måste alla vara uppkopplade på lika villkor. Ett upprop har startats för …

Fortsätt läsa

När väntan är över

Många medlemmar har kunnat aktivera fibern redan, medan några fortfarande väntar på denna möjlighet. För att uppdatera medlem om hur det går till, se nedan: Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av …

Fortsätt läsa

Några viktiga punkter

felanmälan av fiber görs av medlem till info@fibisox.se tills vidare, uppdatering av detta kommer inom någon månad om Telias router byts ut av medlem till någon annan router, försvåras felsökning genom fibernätet kontakta styrelsen i förväg inför grävning i mark, för att undvika avgrävning av fiber mm – efter inmätning av fibernätet kommer information att …

Fortsätt läsa