Kategori: Okategoriserade

Återbetalning av avgifter

Efter avstämning med TEGAB i mars 2020 bestämdes att den tredje och sista deltändningen av fibernätet skulle ske 1 juni 2020 av Telia. Därmed skulle alla medlemmar i deltändning 3 betala serviceavgift och vissa medlemmar gruppanslutningsavgift från juni månad, och detta meddelades till Varbergsortens Elkraft som utför avisering av löpande avgifter för föreningen. Medlemmar i …

Fortsätt läsa

Slutmontering

Montörerna håller i skrivande stund på att montera de sista ”dosorna” både på in- och utsida vägg. Det är av största vikt att det finns en markering på utsidan av huset, där det är önskat att dosan skall monteras. Ni som ännu inte fått någon dosa på utsidan, och inte har markerat plats. GÖR DET …

Fortsätt läsa

Installation

Förläggningsarbete är färdigt, medan en del blåsning, skarvning och installation återstår i området. Ett större antal medlemmar har ännu inte fått installerat anslutningen i fastigheten, och det beror till stor del på att sjukdom av olika slag har påverkat entreprenörens personal. För att inte arbetet skall försenas ännu mer uppmanas medlemmar som har sjukdomssymptom att …

Fortsätt läsa

Bredband i hela Sverige, inte bara i städer – Bredbandsuppropet

Utan bredband – inget digitalt Sverige Enligt Post- och Telestyrelsens statistik saknar cirka hälften av alla hushåll och företag utanför tätort en snabb och stabil bredbandsuppkoppling. För att kunna bedriva verksamheter även på landsbygden och kunna ta del tjänsteutbud och utbildning via nätet måste alla vara uppkopplade på lika villkor. Ett upprop har startats för …

Fortsätt läsa

När väntan är över

Många medlemmar har kunnat aktivera fibern redan, medan några fortfarande väntar på denna möjlighet. För att uppdatera medlem om hur det går till, se nedan: Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av …

Fortsätt läsa

Några viktiga punkter

felanmälan av fiber görs av medlem till info@fibisox.se tills vidare, uppdatering av detta kommer inom någon månad om Telias router byts ut av medlem till någon annan router, försvåras felsökning genom fibernätet kontakta styrelsen i förväg inför grävning i mark, för att undvika avgrävning av fiber mm – efter inmätning av fibernätet kommer information att …

Fortsätt läsa

Kort uppdatering av arbete i mark

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter i Istorp och över lag i Öxnevalla. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan tas antingen per telefon …

Fortsätt läsa

Stämma 2020

För att kunna tillfredsställa medlemmars behov av information och ändå följa de specifika riktlinjer och rekommendationer från myndigheter i Sverige som gäller för tillfället, har styrelsen beslutat att skjuta på datum för stämma 2020. Bolagsverket har möjliggjort senareläggning av stämma under 2020, och även infört en tillfällig lag om ändrat rösträttsförfarande och fullmaktsgivande som ersättning …

Fortsätt läsa

Vid montering och vid grävning

I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Visar medlem sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar …

Fortsätt läsa

Telefonnummer till Telia

Nytt nummer till Telia för aktiveringsärenden är 020-20 20 70. Medlem som fått mediaomvandlare monterad och ringer Telia uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av handläggare …

Fortsätt läsa