Kategori: Okategoriserade

Bredband i hela Sverige, inte bara i städer – Bredbandsuppropet

Utan bredband – inget digitalt Sverige Enligt Post- och Telestyrelsens statistik saknar cirka hälften av alla hushåll och företag utanför tätort en snabb och stabil bredbandsuppkoppling. För att kunna bedriva verksamheter även på landsbygden och kunna ta del tjänsteutbud och utbildning via nätet måste alla vara uppkopplade på lika villkor. Ett upprop har startats för …

Fortsätt läsa

När väntan är över

Många medlemmar har kunnat aktivera fibern redan, medan några fortfarande väntar på denna möjlighet. För att uppdatera medlem om hur det går till, se nedan: Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av …

Fortsätt läsa

Några viktiga punkter

felanmälan av fiber görs av medlem till info@fibisox.se tills vidare, uppdatering av detta kommer inom någon månad om Telias router byts ut av medlem till någon annan router, försvåras felsökning genom fibernätet kontakta styrelsen i förväg inför grävning i mark, för att undvika avgrävning av fiber mm – efter inmätning av fibernätet kommer information att …

Fortsätt läsa

Kort uppdatering av arbete i mark

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter i Istorp och över lag i Öxnevalla. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan tas antingen per telefon …

Fortsätt läsa

Stämma 2020

För att kunna tillfredsställa medlemmars behov av information och ändå följa de specifika riktlinjer och rekommendationer från myndigheter i Sverige som gäller för tillfället, har styrelsen beslutat att skjuta på datum för stämma 2020. Bolagsverket har möjliggjort senareläggning av stämma under 2020, och även infört en tillfällig lag om ändrat rösträttsförfarande och fullmaktsgivande som ersättning …

Fortsätt läsa

Vid montering och vid grävning

I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Visar medlem sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar …

Fortsätt läsa

Telefonnummer till Telia

Nytt nummer till Telia för aktiveringsärenden är 020-20 20 70. Medlem som fått mediaomvandlare monterad och ringer Telia uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av handläggare …

Fortsätt läsa

Inför stämma 2020

Styrelsen avser att kalla till ordinarie stämma under 2020 först i maj månad. Detta görs för att kunna lämna så adekvat information som möjligt gällande den då avslutade operativa delen av fibernätsetableringen till alla medlemmar. Dessutom borde en relaterad ekonomisk redogörelse kunna ges vid denna tidpunkt, även om vissa utgifter – såsom t ex avgifter …

Fortsätt läsa

Med start vecka 7…………

……….kommer ingrävning att ske till de fastigheter som ännu inte fått fiberkabeln framdragen. Mycket VIKTIGT är då att det finns en märkning på huset var den önskade indragningen skall vara. Närmaste sträcka från tomtgräns till fastighet gäller. Märk ut med pinnar var eventuella el-kablar eller andra förläggningar (t ex robotgräsklippare) finns, samt var framgrävningen (närmsta …

Fortsätt läsa

Om du skall gräva

Eftersom föreningens fibernät inte är inmätt ännu, så uppmanas den som tänker gräva i mark inom fibernätets område i Istorp och Öxnevalla att kontakta styrelsen innan grävandet påbörjas, för att slippa avgrävning av fiber – och eventuellt även av el. Styrelsen kan då bistå i att sätta ut var fiber finns i marken, medan Varbergsortens …

Fortsätt läsa