Category: Okategoriserade

Faktura nr 3

Som säkert en del av er redan märkt har det kommit en tredje faktura i er brevlåda. Detta gäller alla medlemmar/anslutningar i etappområde 1. Summan är på 8 000kr, och skall vara inbetald innan ljuset slås på i fiberkabeln. De tre inbetalningarna kommer sedan att regleras ner/upp när hela projektet är klart och vi vet …

Continue reading

Så här ser det ut i Tranhult Öxnevalla

Vi vill bara visa……….

……….hur det kan se ut när förberedelserna för ett fungerande fibernät fortgår. Bilderna är tagna vid arbetet uppe i Nordskog.

Nu händer allt på en och samma gång…..

Nu har monteringen av ”dosan på utsidan” satt fart på allvar! Detta innebär att ni alla måste sätta upp markering på ert hus, där ni vill att dosan skall sättas upp. Montören dyker upp oanmäld, därför måste denna markering finnas. Detta gäller nu för alla medlemmar i hela området. Läs instruktionen som finns under fliken …

Continue reading

Information från extra stämma

Extra stämman den 23 maj beslutade att genomföra de ändringar i stadgarna avseende §8.3, §15 och §21 som hade presenterats i den föreslagna dagordningen. Protokoll finns under fliken Föreningens Dokument.

Kallelse till extra stämma

den 23 maj 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande och protokollförare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Stadgeändring av § 8.3, §15 och §21 – slutligt beslut Stämmans avslutande Välkommen! Styrelsen …

Continue reading

Nu är vi verkligen på väg……..

…….att få ljus i kabeln! Fösta spadtaget för Nodhuset har tagits.

Information från extra stämma

Extra stämman den 24 april beslutade att genomföra de ändringar i stadgarna avseende §15 och §21 som hade presenterats i den föreslagna dagordningen, och dessutom ändrades ordet ”nätavgift” till ”serviceavgift” i §8.3. Björn Hyberg, Öxnevalla, valdes in i styrelsen. Efter förhandlingarna diskuterades information kring tjänsteleveransavtalet. Protokoll finns under fliken Föreningens Dokument.

Klargörande ang Tjänsteleverantörsvalet

Zmarket.se listar inte alla möjligheter, då denna sida enbart presenterar basinformation. Alternativ 2 och, tillägg till alternativ 1, sköts ju av var och en helt själv, och genom att först gå in på zmarket  (skriva in Västra Götaland som område), så får man veta vilka leverantörer som är möjliga. För att sedan få fler detaljer för olika anbud …

Continue reading

Vi önskar en riktigt Glad Påsk

och vill även påminna om EXTRASTÄMMAN som hålls i Istorps Församlingshem nu på ONSDAG den 24 april.