Bättre än 4G?

Du kanske tänker att 4G är lösningen för ditt behov av data. Sanningen är att 4G är en bra teknik för de som har täckning, MEN 4G är dyrt för producenten (mastägaren) och därmed även för oss konsumenter. Därför kommer vi troligen aldrig att få se 4G-abonemang med fri datamängd. Trängseln i nätet kommer att öka och göra kapaciteten i 4G sämre. Ni som inte har 4G-täckning idag kan heller inte räkna med att få det om vi inte bygger ett fibernät eftersom 4G-master kräver fiberanslutning.

Kan man ansluta senare?

En fråga som ofta dyker upp är hur det blir om man vill ansluta sig till fibernätet senare, när nätet är klart. Svaret är ja, men det blir mycket, mycket dyrare. I den första fasen delar alla på kostnaderna och betalar samma summa. Maskiner och personal finns på plats och jobbar rationellt från fastighet till fastighet. Dessutom får man diverse bidrag. Den som vill ansluta sig senare förlorar bidragen och får betala anslutningsavgiften utan dessa bidrag. Dessutom får man betala grävning, inkl. framkörning av maskiner, från närmaste skåp till egen fastighet, ev. öppning av staket, personal för att blåsa och svetsa fiber och, om det vill sig riktigt illa, en extra vägpassage. Kostnaden för ansluta sig kommer då bli mer än det dubbla.

Det är med andra ord en mycket dålig affär att vänta och tro att ”det ordnar sig nog”.

Ju fler vi blir, desto billigare blir det!

Ju fler hushåll som installerar fiber samtidigt, desto lägre blir kostnaden för varje hushåll. Vi har i skrivande stund fått in omkring 60 intresseanmälningar. Det är en bra början, men räcker inte på långt när för att genomföra projektet. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att tala med våra grannar om fiber och få in så många intresseanmälningar som möjligt innan den 1 augusti. Märk väl att intresseanmälan inte är bindande.

En satsning på fibernät i Istorp, Öxnevalla och Sundholmen är beroende av att kunna få ekonomiska bidrag från bland annat Länsstyrelsen och kommunen. För att kunna ansöka om bidrag är det ett krav att vi har gjort en ordentlig inventering av intresset och den geografiska spridningen.

Intresseanmälan skickas snart ut.

Vi har precis knåpat ihop en intresseanmälan på papper. Den kommer tryckas upp på Markbladet och följa med nästa  veckas Markblad till alla hushåll i vårt upptagningsområde. På så vis hoppas vi nå ut till fler intresserade. Du kan hjälpa oss genom att själv skriva ut ett exemplar och sätta upp på t.ex. anslagstavlor och liknande i vårt område, på jobbet osv. Glöm inte att fråga om lov innan du sätter upp lappen i butiker och liknande.

Ladda hem intresseanmälan här!

Du behöver gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Skulle du mot förmodan inte ha det installerat på din dator så kan du ladda ner det helt gratis genom att klicka här.

Kul med respons!

Vi noterar att det redan under första timman rullade in fem nya intresseanmälningar. Det är verkar lovande och vi hoppas det fortsätter i den takten.

Nu är vi här.

Nu återstår bara att fylla sidan med information och funktioner. Det tar någon vecka eller så. Välkommen åter.