Ju fler vi blir, desto billigare blir det!

Ju fler hushåll som installerar fiber samtidigt, desto lägre blir kostnaden för varje hushåll. Vi har i skrivande stund fått in omkring 60 intresseanmälningar. Det är en bra början, men räcker inte på långt när för att genomföra projektet. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att tala med våra grannar om fiber och få in så många intresseanmälningar som möjligt innan den 1 augusti. Märk väl att intresseanmälan inte är bindande.

En satsning på fibernät i Istorp, Öxnevalla och Sundholmen är beroende av att kunna få ekonomiska bidrag från bland annat Länsstyrelsen och kommunen. För att kunna ansöka om bidrag är det ett krav att vi har gjort en ordentlig inventering av intresset och den geografiska spridningen.