Vad händer nu?

Nu har det inkommit drygt hundra intresseanmälningar. Vi hade hoppats på över 200, men det kan fortfarande komma in nya, så vi har gott hopp. Vi lägger nu in alla fastigheter som färgade fält på en karta och kan sedan räkna på olika sätt att dra fram fibern. Vi får då en uppfattning om vad en ungefärlig kostnad per fastighet skulle bli. Detta är ett ganska tidsödande arbete och dessutom är det ju sommar och semester för oss alla. Men vi återkommer framöver när vi har räknat. Fortsätt gärna sprida informationen, så att vi blir fler. Då ökar chanserna för att projektet ska kunna genomföras. Det blir dessutom billigare ju fler vi är.