Nulägesbeskrivning

Här kommer en liten uppdatering om hur det går med fibern till Istorp och Öxnevalla. Arbetsgruppen har nu fått in 175 intresseanmälningar (de är markerade med gult på kartan nedan). Vi inväntar svar från ytterligare 258 fastigheter (rosa cirkelytor på samma kartbild). Vi har nu kunnat göra en grov första kalkyl av kostnaden per fastighet.

Den totala ledningslängden är ca 81km. Vi har här räknat med en kostnad/m som vi fått från några olika fiberföreningarföreningar. De varierar från 50:-/m till 180:-/m.

Om man räknar med att vi får 200 medlemmar, d.v.s. ytterligare 25 (utöver de för vilka ledningslängden är hopräknad och att ledningslängden inte ökar nämnvärt på grund av dem) kommer vi fram till följande kalkyl.

81 km total nätlängd

90:-/m   (ett slags medelvärde)

40% stöd från jordbruksverket

7000:-/fastighet stöd från Varbergs Sparbank

200 medlemmar

81000*90*0,6/200 – 7000 = 14870

Om den kalkylen håller och om vi får dessa ytterligare 25 intresserade så anser vi att vi fått ett rimligt pris för fibern per fastighet.

Arbetsgruppen har därför haft ett konstituerande möte där en interimstyrelse valdes och stadgar antogs. En ansökan om att starta en ekonomisk förening ligger nu hos Bolagsverket. Vi planerar att ha första årsmötet någon gång efter helgerna, förhoppningsvis i januari/februari.

Klicka för att förstora.

Klicka för att förstora.