Kan man ansluta senare?

En fråga som ofta dyker upp är hur det blir om man vill ansluta sig till fibernätet senare, när nätet är klart. Svaret är ja, men det blir mycket, mycket dyrare. I den första fasen delar alla på kostnaderna och betalar samma summa. Maskiner och personal finns på plats och jobbar rationellt från fastighet till fastighet. Dessutom får man diverse bidrag. Den som vill ansluta sig senare förlorar bidragen och får betala anslutningsavgiften utan dessa bidrag. Dessutom får man betala grävning, inkl. framkörning av maskiner, från närmaste skåp till egen fastighet, ev. öppning av staket, personal för att blåsa och svetsa fiber och, om det vill sig riktigt illa, en extra vägpassage. Kostnaden för ansluta sig kommer då bli mer än det dubbla.

Det är med andra ord en mycket dålig affär att vänta och tro att ”det ordnar sig nog”.