Stort kabelfel i Istorp

Sedan en dryg vecka tillbaks är flera hushåll i Istorp utan telefon och internetförbindelse. Detta på grund av ett stort kabelfel på telias kopparkabel. Felet ska enligt telia vara avhjälpt den 6/2.

Det hade inte hänt om vi hade haft fiber.

Uppmärksamma Istorpsbor har kanske noterat att det grävs nere vid Viskan, mitt emot bussgaraget. En sjökabel har lagts ner och man arbetar sig nu upp mot istorpsvägen. Det tycker vi i fibisox naturligtvis är intressant. Vi får behöver en förbindelse över Viskan. Vi får förmoda att man inte år 2015 lägger ner nya kopparkablar, utan fiber.

Vi återkommer då vi vet mer.

Möte 2015-01-16

Den 16 januari höll fibisox möte i Klockaregården i Horred.

Hans Fredriksson berättade om sin bakgrund som aktiv i uppbyggandet av Sibbarps fibernät.

Nytt möte tidigt i februari. Då inbjudes representant från ByNet.

Uppdaterat

Vi beklagar de eventuella problem som den senaste tiden drabbat er som anmält intresse för fiber via vår hemsida. Hela systemet inklusive alla tilläggsmoduler är nu uppdaterade och testade. Vi har tagit emot era ansökningar även om det kanske sett lite konstigt ut på skärmen då ni fyllt i era uppgifter.

Föreningen registrerad.

Nu är vår ekonomiska förening registrerad. Klicka här för att se våra registrerade uppgifter.

Nulägesbeskrivning

Här kommer en liten uppdatering om hur det går med fibern till Istorp och Öxnevalla. Arbetsgruppen har nu fått in 175 intresseanmälningar (de är markerade med gult på kartan nedan). Vi inväntar svar från ytterligare 258 fastigheter (rosa cirkelytor på samma kartbild). Vi har nu kunnat göra en grov första kalkyl av kostnaden per fastighet.

Den totala ledningslängden är ca 81km. Vi har här räknat med en kostnad/m som vi fått från några olika fiberföreningarföreningar. De varierar från 50:-/m till 180:-/m.

Om man räknar med att vi får 200 medlemmar, d.v.s. ytterligare 25 (utöver de för vilka ledningslängden är hopräknad och att ledningslängden inte ökar nämnvärt på grund av dem) kommer vi fram till följande kalkyl.

81 km total nätlängd

90:-/m   (ett slags medelvärde)

40% stöd från jordbruksverket

7000:-/fastighet stöd från Varbergs Sparbank

200 medlemmar

81000*90*0,6/200 – 7000 = 14870

Om den kalkylen håller och om vi får dessa ytterligare 25 intresserade så anser vi att vi fått ett rimligt pris för fibern per fastighet.

Arbetsgruppen har därför haft ett konstituerande möte där en interimstyrelse valdes och stadgar antogs. En ansökan om att starta en ekonomisk förening ligger nu hos Bolagsverket. Vi planerar att ha första årsmötet någon gång efter helgerna, förhoppningsvis i januari/februari.

Klicka för att förstora.

Klicka för att förstora.

 

164

Nu har vi fått in 164 intresseanmälningar och lagt in dem på kartan. Nedan kan ni se ett exempel på hur en av kartbilderna ser ut. Det innebär att vi har omkring 400 fastigheter i vårt område som vi inte fått någon intresseanmälan ifrån.

Under nästa vecka kommer arbetsgruppen träffas och diskutera hur vi ska nå ut till dessa fastighetsägare.

IMG_5159.JPG

Vad händer nu?

Nu har det inkommit drygt hundra intresseanmälningar. Vi hade hoppats på över 200, men det kan fortfarande komma in nya, så vi har gott hopp. Vi lägger nu in alla fastigheter som färgade fält på en karta och kan sedan räkna på olika sätt att dra fram fibern. Vi får då en uppfattning om vad en ungefärlig kostnad per fastighet skulle bli. Detta är ett ganska tidsödande arbete och dessutom är det ju sommar och semester för oss alla. Men vi återkommer framöver när vi har räknat. Fortsätt gärna sprida informationen, så att vi blir fler. Då ökar chanserna för att projektet ska kunna genomföras. Det blir dessutom billigare ju fler vi är.

SvD: Fiber till villan viktigt val

Läs artikeln genom att klicka här….

Bättre än 4G?

Du kanske tänker att 4G är lösningen för ditt behov av data. Sanningen är att 4G är en bra teknik för de som har täckning, MEN 4G är dyrt för producenten (mastägaren) och därmed även för oss konsumenter. Därför kommer vi troligen aldrig att få se 4G-abonemang med fri datamängd. Trängseln i nätet kommer att öka och göra kapaciteten i 4G sämre. Ni som inte har 4G-täckning idag kan heller inte räkna med att få det om vi inte bygger ett fibernät eftersom 4G-master kräver fiberanslutning.

Kan man ansluta senare?

En fråga som ofta dyker upp är hur det blir om man vill ansluta sig till fibernätet senare, när nätet är klart. Svaret är ja, men det blir mycket, mycket dyrare. I den första fasen delar alla på kostnaderna och betalar samma summa. Maskiner och personal finns på plats och jobbar rationellt från fastighet till fastighet. Dessutom får man diverse bidrag. Den som vill ansluta sig senare förlorar bidragen och får betala anslutningsavgiften utan dessa bidrag. Dessutom får man betala grävning, inkl. framkörning av maskiner, från närmaste skåp till egen fastighet, ev. öppning av staket, personal för att blåsa och svetsa fiber och, om det vill sig riktigt illa, en extra vägpassage. Kostnaden för ansluta sig kommer då bli mer än det dubbla.

Det är med andra ord en mycket dålig affär att vänta och tro att ”det ordnar sig nog”.