Kategori: Okategoriserade

Sammanfattning medlemsmötet

Efter medlemsmötet i  Öxnevalla den 26 september följer här en sammanfattning över det som diskuterades. Här finns återigen länken till Installationsguiden.Se gärna bilderna nedan på hur borrningen kan se ut.

Välkomna på……..

…..informationsmöte i Öxnevalla församlingshem 26 september 2019 kl 19.30                                                                                                                      Information om hur läget är just nu med förläggning, ekonomi, tidsplaner och annat – samt möjliga svar på frågor och funderingar. Välkomna! Styrelsen

Kjell är fotograf………..

Styrelsen dokumenterar förläggningen

Lite teknisk info………

Faktura nr 3

Som säkert en del av er redan märkt har det kommit en tredje faktura i er brevlåda. Detta gäller alla medlemmar/anslutningar i etappområde 1. Summan är på 8 000kr, och skall vara inbetald innan ljuset slås på i fiberkabeln. De tre inbetalningarna kommer sedan att regleras ner/upp när hela projektet är klart och vi vet …

Fortsätt läsa

Så här ser det ut i Tranhult Öxnevalla

Vi vill bara visa……….

……….hur det kan se ut när förberedelserna för ett fungerande fibernät fortgår. Bilderna är tagna vid arbetet uppe i Nordskog.

Nu händer allt på en och samma gång…..

Nu har monteringen av ”dosan på utsidan” satt fart på allvar! Detta innebär att ni alla måste sätta upp markering på ert hus, där ni vill att dosan skall sättas upp. Montören dyker upp oanmäld, därför måste denna markering finnas. Detta gäller nu för alla medlemmar i hela området. Läs instruktionen som finns under fliken …

Fortsätt läsa

Information från extra stämma

Extra stämman den 23 maj beslutade att genomföra de ändringar i stadgarna avseende §8.3, §15 och §21 som hade presenterats i den föreslagna dagordningen. Protokoll finns under fliken Föreningens Dokument.

Kallelse till extra stämma

den 23 maj 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande och protokollförare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Stadgeändring av § 8.3, §15 och §21 – slutligt beslut Stämmans avslutande Välkommen! Styrelsen …

Fortsätt läsa