Möte 2015-02-04

Summering av läget.

Medlemmar: c:a 100
Intresseanmälda: c:a 115
Ej svar: c:a 250