Stort kabelfel i Istorp

Sedan en dryg vecka tillbaks är flera hushåll i Istorp utan telefon och internetförbindelse. Detta på grund av ett stort kabelfel på telias kopparkabel. Felet ska enligt telia vara avhjälpt den 6/2.

Det hade inte hänt om vi hade haft fiber.

Uppmärksamma Istorpsbor har kanske noterat att det grävs nere vid Viskan, mitt emot bussgaraget. En sjökabel har lagts ner och man arbetar sig nu upp mot istorpsvägen. Det tycker vi i fibisox naturligtvis är intressant. Vi får behöver en förbindelse över Viskan. Vi får förmoda att man inte år 2015 lägger ner nya kopparkablar, utan fiber.

Vi återkommer då vi vet mer.