FIBISOX behöver fler medlemmar!

Styrelsen har nu skickat in ansökan om etableringsstöd till Jordbruksverket – ansökan går att komplettera senare vid behov. För att FIBISOX skall prioriteras högt bland alla sökande behöver föreningen snarast ha 309 fastighetsägare som medlemmar. Prata med dina grannar om att gå med! Titta gärna runt på hemsidan under ”Varför fiber?”, för att ha övertygande argument. Hemsidans flikar är omarbetade, och det finns t. ex. en rolig film som ger en massa bra argument för fiber under ”Lätta fakta”.

Radio Sjuhärad

Från vänster: Kjell, Eva, Hans-Olof, Hans och Sven.

Från vänster: Kjell, Eva, Hans-Olof, Hans och Sven.

Radio Sjuhärad var idag på besök hos FIBISOX. Delar av styrelsen intervjuades om fiberföreningen och om de utmaningar som vi möter i arbetet med att få tillgång till fiber i vårt område. 

Utkast till ansökan

Arbetsgruppen för ansökan till jordbruksverket hade ikväll sitt andra möte och har nu ett utkast att presentera för styrelsen.

Har du fått flygbladet?

Har du fått flygbladet som gavs ut med Markbladet den 4 juni?  Om inte, eller om det kommit bort kan du ladda ner det här.

Arbete pågår

För att visa hur vi arbetar publicerar vi idag en översikt av vårt nät samt en detaljbild av delområde 26. De gröna cirklarna markerar medlemmar, de gula intresseanmälda och de grå är sådana vi inte fått kontakt med. Fibernätet är markerat med röda linjer. I översikten är fibernätet svart. Kartorna är från mitten av juni och alltså inte helt aktuella beträffande medlemmar och nätdragning. Resterande områden läggs ut när vi talat med berörda markägare.

Dessa båda kartor finns även tillgängliga under fliken kartor.

Efteranmälningar

Styrelsen diskuterar hantering av efteranmälningar och ser hur andra fiberföreningar hanterar frågan.

Ansökan till Jordbruksverket

Förberedelser för ansökan till Jordbruksverket fortgår – det handlar om att komma högt i prioritetsordningen bland olika fiberföreningar i Västra Götaland.

Flygblad

FIBISOX hade informationsutskick i form av flygblad till samtliga hushåll i Istorp och Öxnevalla den 3 juni. Flygbladet gick ut tillsammans med Markbladet och avsåg att informera om det aktuella läget och att övertyga fler i området att bli medlemmar.

ADSL stängs ned i Kungsbacka

När bredband via ADSL-stationer stängs ned kan företagare i Kungsbacka drabbas hårt.

Läs hela artikeln.

Tips: #ettsverige

Ni missar väl inte SVTs stora reportageserie om utvecklingen av bredband i Sverige? Följ hashtagen #ettsverige i sociala medier och/eller se allt samlat på svt.se