Arbetet med markavtal och fastighetsanslutningsavtal

Många medlemmar gör ett fantastiskt arbete som delområdesansvariga genom att hjälpa till att hämta in markavtal och fastighetsanslutningsavtal. Det är ett omfattande arbete men viktigt för att vi alla skall kunna få anslutning av fiber, vilket kommer att vara avgörande för snabb kommunikation i hela bygden. Det är många avtal att hantera och det tar därför lite längre tid än vad vi optimistiskt trodde från början. Frågor dyker upp och många svar kan ges av de som hjälper till att samla in avtalen; stort tack för er insats! Underskrivna avtal är en viktig milstolpe för att vi på ett säkert sätt skall kunna veta hur många anslutningar som skall projekteras som en del av upphandlingen. Vi har fått stor respons från många av er som har varit snabba med att returnera avtalen, men vi tror att det tar kanske lite längre tid med att få in de sista avtalen.

Vi skjuter därför på tidpunkten när vi önskar ha avtalen i retur till slutet av februari. Om du har avtal liggande som inte blivit hämtat eller inlämnat till styrelsen, så hör av dig! Det är viktigt att dessa kommer in till föreningens diarie. Samtidigt vill vi passa på att säga att det är helt frivilligt att teckna sig för fiber, men du bör veta och känna till för- och nackdelar med respektive utan en fiberanslutning. Styrelsen har beslutat att pausa pågående upphandling. Vi siktar på att ha ordinarie medlemsmöte i slutet av mars. Kallelse kommer på sedvanligt sätt via mail till alla som har angivit mailadress samt genom publicering på hemsidan. Har du bytt mailadress så meddela oss nya uppgifter snarast möjligt!

Vi hoppas att våren kommer snart med värme och lyser upp oss lite mer framöver! Det är ju redan februari nu!

Må väl därute!

Vänliga hälsningar
från Styrelsen
genom Hans