Valberedningen

Valberedningen har börjat arbeta inför nästa årsmöte som kommer vara i början av 2016. Vill du själv vara en del i arbetet eller vet du någon som skulle passa i arbetet är du välkommen att höra av dig till:

Ingvar Samuelsson 0706-936562 

 eller 

Erika Arnell 0703-534042

Regional bredbandskonferens

Föredrag vid rden regionala bredbandskonferensen

FIBISOX deltog i en regional bredbandskonferens den 13 september i Göteborg, arrangerad av Västra Götalandsregionen, Bredbandsforum och Länsstyrelsen Västra Götalands Län. Ordförande Sven och kassör Hans-Olof var mycket nöjda med all information och rådgivning som var resultat av dagen. Det blir till stor nytta i vårt fortsatta arbete för fiber i Istorp och Öxnevalla!

 

 

Bild från föredrag vid den regionala bredbandskonferensen

Öppet möte 30 september

FIBISOX hälsar välkommen till ett öppet möte – för medlemmar och andra intresserade – den 30 september 2015 kl 19.00 i Istorps församlingshem. Syftet med mötet är dels att informera om var vi befinner oss i processen, och dels att få tillfälle till en dialog mellan medlemmar, alltså att utbyta tankar och idéer.                                                    Även du som ännu inte är medlem är hjärtligt välkommen!

Om du har en konkret fråga till mötet så skicka den gärna i förväg via epost till styrelsen, eller prata med någon i styrelsen direkt. Styrelsen kan då förbereda ett bättre svar och kanske väva in svaret i en bredare presentation.

Mötet kommer att översiktligt beröra följande punkter:
Hur ser processen ut – vilka milstolpar skall vi passera? När når vi dessa?
Vad har vi gjort hittills?
Var befinner vi oss nu och vad är viktigast i närtid?
Fika
Gästföreläsare – Varför fiber?
Ytterligare frågor

Styrelsens arbete

FIBISOX styrelse har möte ungefär en gång per månad, och arbetar däremellan med olika uppgifter för föreningen. Vill du lyfta en fråga eller har förslag för styrelsens arbete? Kontakta då gärna styrelsen via mail eller en ledamot direkt.

Stort avbrott i Horred med omnejd

Igår kväll hade vi ett stort avbrott i Horred med omnejd. Hundratals berörda hushåll hade ingen telefon, internet eller tv mellan 19:30 och 03:00. Även mobilmasterna berördes av avbrottet.

http://www.telia.se/privat/driftinformation/2015/Augusti/Driftstorning-i-Horred-med-omnejd

Har du fått flygbladet?

Har du fått flygbladet som gavs ut med Markbladet den 4 juni?  Om inte, eller om det kommit bort kan du ladda ner det här.

Öppet möte

Styrelsen planerar att hålla ett öppet informationsmöte, för medlemmar och blivande medlemmar onsdagen den 30/9 klockan 19:00-20:30. Vi vill kunna informera om vad som hänt sedan årsmötet, och vad som är prioriterat framöver. Mer information om mötet kommer snart!

Måste jag använda fiber om den dras till mitt hus?

Om fastighetsägaren väljer att vara med i FIBISOX och lägger ned fiber till fastigheten i etableringsfasen – för att dra fördel av alla stöd och bidrag som föreningen kan få för etableringen – så måste hushållet inte alls använda fibern. Man behöver alltså inte teckna ett abonnemang för TV, bredband osv. Fibern kan finnas tillgänglig tills den faktiskt används. Samtidigt har fastigheten fått en värdestegring – eller sluppit en värdeminskning – på ca 30.000kr.

FIBISOX behöver fler medlemmar!

Styrelsen har nu skickat in ansökan om etableringsstöd till Jordbruksverket – ansökan går att komplettera senare vid behov. För att FIBISOX skall prioriteras högt bland alla sökande behöver föreningen snarast ha 309 fastighetsägare som medlemmar. Prata med dina grannar om att gå med! Titta gärna runt på hemsidan under ”Varför fiber?”, för att ha övertygande argument. Hemsidans flikar är omarbetade, och det finns t. ex. en rolig film som ger en massa bra argument för fiber under ”Lätta fakta”.

Radio Sjuhärad

Från vänster: Kjell, Eva, Hans-Olof, Hans och Sven.

Från vänster: Kjell, Eva, Hans-Olof, Hans och Sven.

Radio Sjuhärad var idag på besök hos FIBISOX. Delar av styrelsen intervjuades om fiberföreningen och om de utmaningar som vi möter i arbetet med att få tillgång till fiber i vårt område.