Handlingar till årsmöte 2017

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2017 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. I inbjudan finns kallelse med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet.

Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer att presenteras vid årsmötet men finns också tillgängliga hos sekreteraren, Eva Andrée.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2017:

Val av styrelseordförande
Omval 1år Hans Corin

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare:
Omval 2år Kjell Carlsson
Omval 2år Thomas Lennartsson
Nyval (fyllnadsval) 1 år Björn Gunnarsson, från ersättare till ledamot
Nyval 2 år Lisa Hjerten (styrelseersättare)

Kvarstår sedan föregående årsstämma gör följande styrelseledamöter:
Eva Andreé
Tommy Madjar
Hans Morgansson
Ros Marie Olsson  (styrelseersättare)

Vi ses den 26 april kl 19.00 i Istorps församlingshem!