Category: Okategoriserade

Kallelse till extra stämma

den 24 april 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av dagordning 7. Stadgeändring av §15 och §21 8. Fyllnadsval …

Continue reading

När vårfåglar kvittrar, och tjälen försvinner……..

…..då kan våra fibergrävare starta upp arbetet igen.De började gräva i början av veckan, och har snart nått fram till den yttersta delen av Istorps-Dala

Informationskväll den 30 januari

Företrädare för Varbergsortens Elkraft ek för presenterade kortfattat verksamhet och omfattning. Via hemsidan https://vbgelkraft.se/ kan kund få mycket information kring planering och produktion. Kund kan logga in med kundnummer efter klickning på Mina sidor. Genom att registrera mobilnummer där kan kund får information angående störningar med mera. Påbudet mätarbyte kommer att genomföras under kommande år. …

Continue reading

Kortfattat från stämma 2019

Stämmoordförande Tommy Karlsryd ledde stämman med van hand. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport presenterades och godkändes, och baserat på detta samt revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Ett andra beslut om föreslagen stadgerevision fattades, och därmed är det lagda förslaget nu gällande stadgar för föreningen. Arvoden och ersättning för projektledning beslutades enligt valberedningens förslag. Alla val beslutades …

Continue reading

Årsredovisning 2018

Tidig årsstämma innebär minimalt med tid för färdigställande av underlag för stämman. Från idag finns föreningens årsredovisning för 2018 för medlems genomläsning hos kassören, Björn Gunnarsson. Kontakta Björn för att enas om plats och tidpunkt genom att maila: bjorn.g@fibisox.se

Tillfälligt avbrott

På grund av kontinuerliga minusgrader och det vita vädret tvingas tyvärr förläggningsarbetet i mark att göra ett uppehåll från idag och tills dess att markförhållandena blir mer lättarbetade. Tidigt vårväder önskas!

Till stämma 2019

Styrelsen har beslutat att kvällen den 30 januari inleds kl 19.00 med stämmoförhandlingar som sedan följs av information, och inte i den ordning som tidigare meddelats. Vid stämman 2018 fattades ett första beslut till att genomföra stadgerevision, och vid stämman 2019 skall medlemmarna fatta det avgörande beslutet. Förslag till stadgerevision finns här Valberedningen föreslår att …

Continue reading

Stämma 30 januari 2019

Styrelsen bjuder in samtliga medlemmar till ordinarie stämma i Kungsäter bygdegård onsdagen den 30 januari 2019 med start kl.19.00. Tiden efter stämman 2018 har styrelsens arbete dominerats av starten med det operativa arbetet i mark och därtill relevanta frågor. Styrelsen vill dock inte fortsätta sitt arbete utan ordinarie ordförande längre, och väljer därför att kalla …

Continue reading

Nyårshälsning!

Som ett välkommet avslut på 2018 kan styrelsen meddela att Sparbanksstiftelsen Varberg har beviljat föreningen bidrag med 7000 kr per medlem som äger fastighet för boende – även för fastighet som fungerar som sommarboende, och även för fastighet med hyreslägenheter – i föreningens område.Bidraget tillsammans med Jordbruksverkets stöd, minskar alltså den totala insatsen som varje …

Continue reading

Vi vill önska Er alla en riktigt…….

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! från oss alla i Styrelsen