Nyårshälsning!

Som ett välkommet avslut på 2018

kan styrelsen meddela att Sparbanksstiftelsen Varberg har beviljat föreningen bidrag med 7000 kr per medlem som äger fastighet för boende – även för fastighet som fungerar som sommarboende, och även för fastighet med hyreslägenheter – i föreningens område.
Bidraget tillsammans med Jordbruksverkets stöd, minskar alltså den totala insatsen som varje medlem kommer att debiteras.

För företag, fastigheter med kommersiell verksamhet, föreningar eller samfälligheter beviljas dock inte bidrag.

Inför det nya året önskas alla medlemmar, och de som snarast önskar att bli medlemmar för att dra nytta av alla stöd och bidrag vid etableringen, ett Gott Nytt År!