Vilseledande uppgifter i media

Det förekommer uppgifter om att man kan kräva att få internetanslutning och inte behöva betala mer än 5000kr

Information i olika media har spekulerat i detta ämne och det är bra med information men det är också bra om informationen är tillräckligt självkritisk så den inte skickar fel signaler. Och det verkar var mycket vilseledande uppgifter som har speglats i media.

Om man går tillbaka till källan och läser regeringens förordning så framgår det:
”4 § Stöd lämnas för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet i privatpersoners stadigvarande bostäder och i företags fasta verksamhetsställen, om sådan tillgång saknas.”
Dvs om fibernät eller annan internetanslutning är möjlig så lämnas inget stöd.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20
Om det saknas tillgång till internet och telefoni så kan PTS (Post och TeleStyrelsen) upphandla en sådan tjänst och att i dessa fall maximeras kostnaden till 5000kr. Enligt PTS beräkningar från maj 2017 är det i Sverige cirka 300 hushåll och företag som saknar den möjligheten.
http://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-alla-ska-fa-tillgang-till-10-mbits/

Fiberföreningens bedömning är att det inte finns någon fastighet i vår fiberförenings område som tillhör de 300 fastigheter i Sverige som kan omfattas av detta. Det är sannolikt mycket avlägsna fastigheter i glesbygdsområden i norra Sverige som avses.