Full fart framåt

Det kanske inte alla som ser eller uppfattar det eftersom det funnits sparsamt med information på hemsidan. Icke desto mindre har det under senaste halvåret arbetats hårt med att få fram en bra lösning för föreningens medlemmar. Vi kommer att presentera resultatet av detta på medlemsmöte som kallas till inom kort.

Innan dess vill vi även tala om att det verkligen är hög tid att anmäla sig som medlem i fiberföreningen om man vill ha fiberanslutning. Som tidigare informerats finns för närvarande en förhöjd inträdeskostnad på 3000kr utöver medlemsavgift för nytillkomna medlemmar från halvårsskiftet 2016. Detsamma gäller även medlemmar som inte signerat och inlämnat fastighetsanslutningsavtal innan mitten november 2017. Det är helt enkelt så att finns inget signerat fastighetsanslutningsavtal så har man inte heller beställt fiber. Det är fortfarande mycket förmånligt att ansluta sig även med en förhöjd inträdeskostnad jämfört med att inte hänga på fibertåget. Kommer dessutom ansökan/avtal in alltför sent så kan vi inte garantera att man får en anslutning, framförallt inte med gynnsam medfinansiering och samordningsfördelar.

Som sagt mer information om vad som är på gång kommer via medlemsmöte som skall hållas innan halvårsskiftet.

Vi ses!

Hälsar Styrelsen