En del av vad som sades på medlemsmötet

CIMG0097FIBISOX ordförande Sven öppnade mötet och hälsade de ca 60 personerna välkomna. Eva presenterade styrelsen, och sammanfattade hur styrelsen har verkat sedan årsmötet. Hans förklarade sedan den process som föreningen har framför sig.

 
Därefter visade Sven exempel på delomådeskarta över föreslagen nätdragning i området; fem stråk (tre i Istorp, ett i Broby och ett i Öxnevalla) och 26 delområden. Frågor kom upp om djup för dragning av rör (65-70 cm) och förutsättningar för grävning och plöjning i området. Planering görs för att möjliggöra tillgänglighet för alla hushåll i området, även om inte alla är medlemmar än. Att gräva och lägga rör tillsammans med t. ex. Varbergsortens Elkraft planeras för vissa sträckor, vilket kommer att påverka föreningens ekonomi positivt. I föreningens regi görs grävning/plöjning till tomtgräns alternativt till fastighet. Möjliga fördelar med endast en entreprenör vid kommande upphandling lyftes. Snart kommer hantering av markupplåtelseavtal att bli aktuellt, och något senare anslutningsavtal.

 
Hans-Olof presenterade kort föreningens ekonomi, och därefter föreningens ansökan om etableringsstöd till Jordbruksverket. Kriterier och budget berördes, och begreppsförklaringar gjordes efter frågor från medlemmar. Föreningen behöver ha angivet antal mantalsskrivna som medlemmar före genomförandestarten.

 
Hans tog upp tråden om slutdatum för medlemsansökan. Vilket datum skall vara sista möjligheten för en fastighetsägare att bli med? Hur vet vi om ett nej är ett insiktsfullt nej? Hur förvissar vi oss om att alla berörda nåtts av informationen om föreningen?
Medlemsvärvning är viktigt även ur föreningsmedlemmars synvinkel, och Kjell förde tråden vidare till nyttan av att bli fler och att vi alla måste hjälpas åt. Fördelen med att bli medlem nu förklarades, att det är viktigt att säkerställa att alla fastighetsägare har nåtts av information om föreningen, och att det snart kommer ett slutdatum för medlemsansökan. Därefter kommer det att bli betydligt dyrare att ansluta sig, eftersom fastighetsägaren inte kan tillgodoräkna sig de stöd och bidrag som föreningen kan få vid etableringen.

 
Johan Sandmark från Varbergs Energi AB presenterade hur företaget arbetar med fiber och bredband. Det som ”bara” var surfande blir alltmer riktig infrastruktur, och de kan ge upp till 1000Mbit till fastighet. Företaget har uppdrag för fiber i Varbergs kommun, Falkenbergs kommun och även i Marks kommun, och kan åta sig flera moment i etablering.
Det blir fler och fler användare av bredband, och fler och fler användningsmöjligheter. Rörliga bilder kräver mest och gör ADSL och mobilnät långsamma och sårbara. Kopparnätet svarar inte mot användares ökande behov, och underhålls inte – enbart reparationer görs, och då med material från sträckningar som redan lagts ned. Mobilnätet är överbelastat och bör endast användas utomhus, medan fiber bör användas i hemmet.
Fiber möjliggör olika framtida hemtjänster, där fastighetsägaren kan få tjänster digitalt för att kunna bo kvar, men svarar för uppkoppling själv. Denna nyttjas då av kommunen för service. Fastighetsägare kan även styra funktioner i fastigheten på distans genom olika lösningar med larm, regleringar av olika system, osv.

 

Strukturen och stödpunkter för presentationerna under kvällen hittar du här