Om Leader Sjuhärad

leaderFöreningen har fått stöd av Leader Sjuhärad för att ta de första stegen i processen med att etablera ett fibernät. Detta är Leader Sjuhärad:

Leader Sjuhärad är en ideell förening som arbetar med att utveckla Sjuhärads landsbygd under programperioden 2007-2013.

Leadermetoden har tidigare pågått som en testverksamhet men är nu en ordinarie del av landsbygdsprogrammet. I Sverige går vi från tolv testområden till drygt 70 områden.

I området ingår kommunerna Mark, Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga samt Borås stad. Eftersom vi arbetar med landsbygd är större tätorter undantagna, såsom Borås, Sjömarken Kinna (inkl. Örby, Kinna, Skene), Ulricehamn, Fristad, Bollebygd, Fritsla, Vårgårda och Frufällan. Leaderområdet i Sjuhärad har en befolkning på 99 780 personer.

Leader är inte i första hand ett bidrag utan en arbetsmetod. Metoden grundar sig på:

  • Trepartnerskap – offentlig-, ideell-, och näringslivssektor samarbetar både i beslut och projekt.
  • Underifrånperspektiv – idéerna skall initieras av dem som berörs, och/eller vara väl förankrade i det lokala området.
  • Nytänkande – varje projekt skall vara nytt i sitt sammanhang eller på sin ort. Leaderstödet är en möjlighet för att testa nya idéer inte ett sätt att driva ordinarie verksamhet.
  • Nätverk – nätverksarbete pågår hela tiden lokalt, regionalt, nationellt och inom EU.
  • Överförbarhet – den som driver ett leaderprojekt har också ett uppdrag att föra ut information om arbetsmetod och resultat.

Finansieringen kommer från Sjuhäradskommunerna, regeringen och EU. Varje projekt skall också gå in med en privat insats i form av egna pengar, värdet av material eller ideell arbetstid som värderas till 175 kronor per timma.

Ansökningar tas emot löpande och beslut tas av LAG (Local Action Group) som är ett lokalt trepartnerskap.

Vårt tema är Levande Landsbygd och strategin innehåller bl a mötesplatser, byutveckling, kultur, turism och ungdomar. När det gäller utveckling av företag gäller särskilda regler och det är i första hand företagsnätverk eller förberedelser för att starta företag som kan få stöd via Leader.

Kontoret finns på Rådde Gård i Länghem där vi nås på telefon 0325 618 690/91. På vår hemsida www.leader-sjuharad.se kan du hitta information om projekt, regelverk, vilka som sitter i LAG och naturligtvis blanketter till både projekt och checkar.