Category: Okategoriserade

Kallelse till extra stämma

den 23 maj 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande och protokollförare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Stadgeändring av § 8.3, §15 och §21 – slutligt beslut Stämmans avslutande Välkommen! Styrelsen …

Continue reading

Nu är vi verkligen på väg……..

…….att få ljus i kabeln! Fösta spadtaget för Nodhuset har tagits.

Information från extra stämma

Extra stämman den 24 april beslutade att genomföra de ändringar i stadgarna avseende §15 och §21 som hade presenterats i den föreslagna dagordningen, och dessutom ändrades ordet ”nätavgift” till ”serviceavgift” i §8.3. Björn Hyberg, Öxnevalla, valdes in i styrelsen. Efter förhandlingarna diskuterades information kring tjänsteleveransavtalet. Protokoll finns under fliken Föreningens Dokument.

Klargörande ang Tjänsteleverantörsvalet

Zmarket.se listar inte alla möjligheter, då denna sida enbart presenterar basinformation. Alternativ 2 och, tillägg till alternativ 1, sköts ju av var och en helt själv, och genom att först gå in på zmarket  (skriva in Västra Götaland som område), så får man veta vilka leverantörer som är möjliga. För att sedan få fler detaljer för olika anbud …

Continue reading

Vi önskar en riktigt Glad Påsk

och vill även påminna om EXTRASTÄMMAN som hålls i Istorps Församlingshem nu på ONSDAG den 24 april.

Tjänsteavtal

Vi vill uppmärksamma er på att avtal för tecknande av tjänster skickats ut per mail, alternativt per post till de medlemmar som saknar eller har icke fungerande mail. Observera att avtalet skall lämnas per post, förstasidan undertecknad i två exemplar, senast den 30 april.

Kallelse till extra stämma

den 24 april 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av dagordning 7. Stadgeändring av §15 och §21 8. Fyllnadsval …

Continue reading

När vårfåglar kvittrar, och tjälen försvinner……..

…..då kan våra fibergrävare starta upp arbetet igen.De började gräva i början av veckan, och har snart nått fram till den yttersta delen av Istorps-Dala

Informationskväll den 30 januari

Företrädare för Varbergsortens Elkraft ek för presenterade kortfattat verksamhet och omfattning. Via hemsidan https://vbgelkraft.se/ kan kund få mycket information kring planering och produktion. Kund kan logga in med kundnummer efter klickning på Mina sidor. Genom att registrera mobilnummer där kan kund får information angående störningar med mera. Påbudet mätarbyte kommer att genomföras under kommande år. …

Continue reading

Kortfattat från stämma 2019

Stämmoordförande Tommy Karlsryd ledde stämman med van hand. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport presenterades och godkändes, och baserat på detta samt revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Ett andra beslut om föreslagen stadgerevision fattades, och därmed är det lagda förslaget nu gällande stadgar för föreningen. Arvoden och ersättning för projektledning beslutades enligt valberedningens förslag. Alla val beslutades …

Continue reading