Category: Okategoriserade

Snart mot ljusare tider

Vid den här tiden på året vill många tända ljus av olika slag, och tänk vad fint att kunna ha tänt även den ljussignal som går genom fiberkabeln. Dessvärre har det under en tid pågått felsökning då föreningens nodhus inte hade nåtts av signalen trots att den kopplats på i Stockholmstrakten. Efter ett tag hittades …

Continue reading

Påminnelse

Styrelsen påminner om att när en fastighet överlåtes till en ny ägare, är det av största vikt att omgående skicka in ett ifyllt överlåtelseavtal till fiberföreningen. Avtalet finns under fliken Dokument, klicka sedan på Föreningens dokument så ligger det överst i listan.I samband med överlåtelse skall den nya ägaren även ansöka om medlemskap.Detta görs lämpligen …

Continue reading

Kort avstämning

Kontraktet för fiberetableringen har ett fast pris per meter med reglerbara mängder, vilket i praktiken innebär ett fast meterpris för grävning respektive plöjning. Vid samförläggning med Varbergsortens elkraft delas kostnader efter överenskommelse som inte är negativ för föreningen, utöver att alla får säkrare elöverföring efter att ledningarna ligger i marken. I dagsläget har ca 70 km …

Continue reading

Sammanfattning medlemsmötet

Efter medlemsmötet i  Öxnevalla den 26 september följer här en sammanfattning över det som diskuterades. Här finns återigen länken till Installationsguiden.Se gärna bilderna nedan på hur borrningen kan se ut.

Välkomna på……..

…..informationsmöte i Öxnevalla församlingshem 26 september 2019 kl 19.30                                                                                                                      Information om hur läget är just nu med förläggning, ekonomi, tidsplaner och annat – samt möjliga svar på frågor och funderingar. Välkomna! Styrelsen

Kjell är fotograf………..

Styrelsen dokumenterar förläggningen

Lite teknisk info………

Faktura nr 3

Som säkert en del av er redan märkt har det kommit en tredje faktura i er brevlåda. Detta gäller alla medlemmar/anslutningar i etappområde 1. Summan är på 8 000kr, och skall vara inbetald innan ljuset slås på i fiberkabeln. De tre inbetalningarna kommer sedan att regleras ner/upp när hela projektet är klart och vi vet …

Continue reading

Så här ser det ut i Tranhult Öxnevalla

Vi vill bara visa……….

……….hur det kan se ut när förberedelserna för ett fungerande fibernät fortgår. Bilderna är tagna vid arbetet uppe i Nordskog.