Stämma 30 januari 2019

Styrelsen bjuder in samtliga medlemmar till ordinarie stämma i Kungsäter bygdegård onsdagen den 30 januari 2019 med start kl.19.00.

Tiden efter stämman 2018 har styrelsens arbete dominerats av starten med det operativa arbetet i mark och därtill relevanta frågor. Styrelsen vill dock inte fortsätta sitt arbete utan ordinarie ordförande längre, och väljer därför att kalla medlemmar till ordinarie stämma tidigt under 2019 istället för att hålla extra stämma sent under 2018 för enbart ett andra – och bekräftande – beslut om stadgerevision.

Före stämmoförhandlingarna kommer information om pågående och kommande markarbeten, avtal med kommunikationsoperatör (som gör att det lyser i fibern) och tjänsteleverans (som möjliggör att medlem kan använda internet, se TV-program och ringa i ’fast’ telefon) att ges. All information kommer att presenteras av företagsrepresentanter.

Nedan presenteras styrelsens förslag till dagordning för stämma och verksamhetsberättelse för 2018 (klicka på länk nedan). Mer underlag inför stämman publiceras inom kort av styrelsen.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
 8. Fråga från 2018 stämma om debiteringsmodell fastighetsanslutningar
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Bekräftande beslut om stadgerevision
 14. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 15. Fråga och beslut om ersättning för projektledning
 16. Beslut om medlemsavgift
 17. Beslut om antalet ledamöter och styrelseersättare
 18. Val av styrelseordförande
 19. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 20. Val av revisorer och eventuella styrelseersättare
 21. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
 22. Inkomna motioner till föreningsstämman
 23. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 24. Övriga ärenden som skall tas upp enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar
 25. Stämmans avslutande

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 finns här

Nyårshälsning!

Som ett välkommet avslut på 2018

kan styrelsen meddela att Sparbanksstiftelsen Varberg har beviljat föreningen bidrag med 7000 kr per medlem som äger fastighet för boende – även för fastighet som fungerar som sommarboende, och även för fastighet med hyreslägenheter – i föreningens område.
Bidraget tillsammans med Jordbruksverkets stöd, minskar alltså den totala insatsen som varje medlem kommer att debiteras.

För företag, fastigheter med kommersiell verksamhet, föreningar eller samfälligheter beviljas dock inte bidrag.

Inför det nya året önskas alla medlemmar, och de som snarast önskar att bli medlemmar för att dra nytta av alla stöd och bidrag vid etableringen, ett Gott Nytt År!

Vi vill önska Er alla en riktigt…….

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

från oss alla i Styrelsen

En del av Er kanske tycker………..

……att det tar lite tid för våra fiberläggare.

Här är förklaringen:

På vissa sträckor är det mycket som ska ner i gropen när det ändå grävs.
Fiber och elkablar samsas med varann.

Advent – ljusets högtid…………..men vi får vänta lite till på ljus i fiberkabeln……..

Med raska spadtag tar sig vårt grävteam västerut. I dagarna befinner de sig vid Ekarebo på väg ut mot Hallandsgränsen.
När termometern visar -8 grader var det en underbar morgon att göra ett besök på plats.
Vi får nu bara hoppas att vintern inte slår till för hårt, så arbetet försenas p.g.a. Kung Bore.

Här borras det under Ekån…………

   

……och här kommer rören upp. Ligger som djupast 3 meter under ån.

Bernt Gustafsson och Viking Kärrstrand inspekterar arbetet

   

Tur att det inte är ström i kabeln ännu…………..

GDPR

Information kring föreningens hantering av personuppgifter finns under rubriken Föreningen, fliken GDPR.

Arbetet går framåt

Just idag så har våra grävare helgledigt, men arbetet går framåt.
Kyrkbyn har snart fått ner sina rör för fiber och el.
Snart vänds maskinerna och drar sig mot Töllebäck o Dala.

    

Besiktningstjänst

Styrelsen har beslutat att kontraktera en oberoende besiktningskonsult för att säkerställa kvalitet i förläggning av fibernätet. Konsulten heter Jesper Ljung och verkar inom företaget Network Advisor AB. Jesper deltar i vissa möten och gör besiktningar i mark för att dokumentera och rapportera kring utfört arbete, samt ge råd till styrelsen.

Dialog mellan medlem och entreprenör

För att underlätta i arbetet med att förlägga fiber ända fram till medlems fastighet, så finns information och underlagsmall om Anvisning om arbete på privat fastighet, samt mailadress för dialog med entreprenören under fliken ’Byggdialog’. I första hand gäller detta arbetsområden AO1A och AO1B.

Under fliken ’Kartor’ finns karta som visar arbetsområden AO1A och AO1B samt nya kartor för alla delområden.

Historiskt steg för Istorp och Öxnevalla

Sedan några dagar läggs fiberkabelrör i bygden, för senare blåsning av fiber. Arbetet har påbörjats längs sträckan Broby – Älgaslätt, där telefonabonnenter blir av med uppkoppling från 1 oktober 2018 och därför har bedömts ha prioritet vid förläggningsplanering.

Fastighetsägare kan fortfarande ansöka om medlemskap, men arbete i mark utförs enbart tills etablering är avslutad kring fastigheten det gäller. Läs mer och ansök via fliken Bli medlem.

I början av september avgick ordförande Hans Corin. Tills vidare fortsätter övriga styrelseledamöter arbetet som planerat.