Påminnelse

Styrelsen påminner om att när en fastighet överlåtes till en ny ägare, är det av största vikt att omgående skicka in ett ifyllt överlåtelseavtal till fiberföreningen. Avtalet finns under fliken Dokument, klicka sedan på Föreningens dokument så ligger det överst i listan.
I samband med överlåtelse skall den nya ägaren även ansöka om medlemskap.
Detta görs lämpligen via fliken ”Bli medlem”.

Kort avstämning

Kontraktet för fiberetableringen har ett fast pris per meter med reglerbara mängder, vilket i praktiken innebär ett fast meterpris för grävning respektive plöjning. Vid samförläggning med Varbergsortens elkraft delas kostnader efter överenskommelse som inte är negativ för föreningen, utöver att alla får säkrare elöverföring efter att ledningarna ligger i marken. I dagsläget har ca 70 km slang grävts ned i mark, och arbetet fortsätter i södra Istorp och i Öxnevalla.

Vid stämma beslutades att medlemmar skall betala insatsen i tre delar. Alla medlemmar har betalt de två första insatserna. Dessutom har medlemmar i första etapptändningen betalat den tredje insatsen, vilken skall vara betald före tändning av fibern. Därför kommer också medlemmar i etapptändning två att aviseras om betalning av den tredje insatsen inom kort.

I dagsläget har föreningen erhållit en miljon kronor från Jordbruksverket i förskott av EU-stödet. Föreningen har en byggkredit att nyttja, men har ännu inte gjort det. Sparbanksstiftelsen ersätter 7000kr per fiberanslutning av hushåll efter tändning, så ansökan om de utbetalningarna kommer att göras av föreningen i etapper efter tändning av de olika områdena.

Första ansökan till Jordbruksverket om ordinarie delutbetalning av EU-stödet skickades in i början av maj 2019. Sammanlagt har fyra ansökningar skickats in hittills. Handläggningstiderna är dock långa och i dagsläget har föreningen enbart fått utbetalning för ansökan som gjordes i maj.

Sammanfattning medlemsmötet

Efter medlemsmötet i  Öxnevalla den 26 september följer här en sammanfattning över det som diskuterades.

Här finns återigen länken till Installationsguiden.
Se gärna bilderna nedan på hur borrningen kan se ut.

Foto: Veronica Klason
Foto: Veronica Klason

Välkomna på……..

…..informationsmöte i Öxnevalla församlingshem 26 september 2019 kl 19.30                                                                                                                     

Information om hur läget är just nu med förläggning, ekonomi, tidsplaner och annat – samt möjliga svar på frågor och funderingar.

Välkomna! Styrelsen

Kjell är fotograf………..

Styrelsen dokumenterar förläggningen

Lite teknisk info………

Fiberkabel med 12 ”kablar” innehållande 12 fibertrådar var, således 144 fiber i denna kabel
Här syns en fiberkabel i jämförelse med tändsticksasken.
OBS – den lilla gröna tråden jämte  – det är en ensam fiberkabel.

Faktura nr 3

Som säkert en del av er redan märkt har det kommit en tredje faktura i er brevlåda.

Detta gäller alla medlemmar/anslutningar i etappområde 1. Summan är på
8 000kr, och skall vara inbetald innan ljuset slås på i fiberkabeln.
De tre inbetalningarna kommer sedan att regleras ner/upp när hela projektet är klart och vi vet var slutsumman kommer att hamna.

Ni som bor i etappområde 2 och 3 kommer också att få en faktura på
8 000kr strax för tändningen i respektive område.

Lägg märke till att betalning efter förfallodatum genererar dröjsmålsavgifter.

I samband med tändningen kommer faktureringen för tjänsteleveransen att starta.

Bilden är från vägen upp till Tranhult

Så här ser det ut i Tranhult Öxnevalla

Vi vill bara visa……….

……….hur det kan se ut när förberedelserna för ett fungerande fibernät fortgår. Bilderna är tagna vid arbetet uppe i Nordskog.

Nu händer allt på en och samma gång…..

Nu har monteringen av ”dosan på utsidan” satt fart på allvar!

Detta innebär att ni alla måste sätta upp markering på ert hus, där ni vill att dosan skall sättas upp. Montören dyker upp oanmäld, därför måste denna markering finnas. Detta gäller nu för alla medlemmar i hela området.

Läs instruktionen som finns under fliken ”Byggdialog”. samt i denna:

Samtidigt vill vi önska er alla en riktigt lugn och härlig Midsommar