Tillbaka till Föreningen

Valberedning

FIBISOX valberedning röstades fram vid årsmötet i april 2017 och består av

Ingvar Samuelsson     tel 070 6936562

Bengt Carlsson            tel 070 8630035

Olof Hemberg              tel 0320 84084

Om du vill påverka val av förtroendeposter, föreslå personer med speciell kompetens och intresse till olika poster, så kontakta valberedningen i god tid före nästa årsmöte.