Dokument

Föreningens dokument

Flygblad juni 2015 Protokoll från stämma 2015 Protokoll från stämma 2016 Protokoll från extra stämma 2016 Protokoll från stämma 2017 Överlåtelseavtal

Visa sida »

Övriga dokument

Bredbandsstrategi för Marks kommun Bredbandsstöd IT-infrastrukturprogram för Marks kommun Kommunal borgen för fiberföreningar Riktlinjer för ekonomisk ersättning till fiberföreningar

Visa sida »