Dokument

Föreningens dokument

Flygblad juni 2015 Protokoll från stämma 2015 Protokoll från stämma 2016 Protokoll från extra stämma 2016 Protokoll från stämma 2017 Överlåtelseavtal

Övriga dokument

Bredbandsstrategi för Marks kommun Bredbandsstöd IT-infrastrukturprogram för Marks kommun Kommunal borgen för fiberföreningar Riktlinjer för ekonomisk ersättning till fiberföreningar