Tillbaka till Föreningen

Historik

Tankar kring etablering av ett fibernät i området växte fram och blev mer konkreta vid ett första informationsmöte, som arrangerades av Horredsbygdens byalag, i juni 2014 i Istorps församlingshem. Många av dem som deltog visade intresse för att arbetet skulle bli konstruktivt och en arbetsgrupp bildades.

Denna grupp hämtade in information på alla sätt möjliga, och möten hölls med Marks kommun, andra fiberföreningar i närområdet och möjliga samarbetspartners.

En ekonomisk förening med namnet FIBISOX registrerades under hösten 2014 och förberedelser för ett första årsmöte gjordes. Årsmötet hölls i februari 2015 i Istorps församlingshem och en ordinarie styrelse valdes.

Sedan årsmötet har arbetet intensifierats än mer, och skall leda fram till att en ansökan om stöd för bredbandsetablering skickas till Jordbruksverket i slutet av sommaren 2015.

Samtidigt pågår informationsspridning for att öka kunskap kring fiber bland medlemmar och blivande medlemmar, och medlemsrekrytering nå en hög anslutningsandel i området.