Kartor

Här kommer kartor att läggas upp allteftersom området delas in i arbetsområden.
Kartorna är en tänkt sträckning, och den definitiva sträckningen kommer att bestämmas via ett samarbete mellan medlem, markägare och entreprenör.

 

Arbetsområde 1A och 1B

 

Översiktskarta

Varje arbetsområde är indelat i delområden, och på nedanstående kartor kan man se den planerade sträckningen mer i detalj.
Klicka på delområdet och kartan öppnas som en PDF-fil

DO 10 Unnebo 

DO 11 Dalen-Fällesberg

DO 12 Backen

DO 13 Istorp Skogen

DO 14 Ekarebo

DO 15 Fagerhult

DO 16 Högen

DO 21 Istorps Dala

DO 22 Istorps Dala

DO 23 Töllebäck

DO 24 Raden

DO 25 Böstekullen

DO 26 Istorps Kyrkby

DO 31 Oset

DO 32 Strömmared

DO 33 Gunnabo

DO 34 Brattorp

DO 41 Broby

DO 42 Broby

DO 50 Änga

DO 51 Viskabacka – Vik

DO 52 Karstorp

DO 53 Nordhagen

DO 54 Kobergshålan

DO 55 Öxnevalla By

DO 56 Äskebo

DO 57 Brännared

DO 58 Arnungared

DO 59 Stjärnhult