Ansökan om medlemskap

Information

• Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt Föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

• Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

• Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt ovan.

• Som medlem är man skyldig att betala avgifter och insatser enligt föreningsstadgar och beslut på föreningsstämma.
Medlemsinsats på 100 kronor/fastighet är en engångsinsats och erläggs vid medlemsinträde.
Medlemsavgift erläggs varje år och nivån beslutas om på föreningsstämman. För vardera år 2015 och 2016 är avgiften 200 kronor.
Fastighetsägare som ansöker om medlemskap under januari till och med juni 2016 betalar 400 kronor som medlemsavgift (ackumulerad medlemsavgift för 2015 och 2016).

Inträdesavgift om 3000 kronor erläggs utöver medlemsinsats och medlemsavgift (totalt 3500 kronor) vid ansökan från 1 juli 2016 och fram tills dess etableringsprojektering startar. Därefter gäller att föreningen avvaktar med medlemsansökningar tills vidare.

Insatser och avgifter betalas till föreningens bankgiro, 578-1307. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen. Befintliga medlemmar får inbetalningsavi.

Obs! Med denna medlemsansökan förbinder man sig inte för några ytterligare insatser för fastigheten. Ytterligare insatser blir aktuella först efter fastighetsavtal är underskrivet och när vi vet mera vad kostnaden blir för nätet och då kommer vi att informera detta till föreningens medlemmar.

• Medlemsansökan kan lämnas till någon i styrelsen, via vår hemsida (formuläret nedan) eller skickas till

FIBISOX
c/o Gunnarsson
Kulla Fagerlid
51991 Istorp

 

Ansökan

Jag ansöker om medlemskap i Fiber för Istorp och Öxnevalla Ekonomisk förening.
Föreningen har organisationsnummer: 769628-8484 och Bankgiro nr: 578-1307

 

 

 

2 pingar

  1. […] Ansökan om medlemskap […]

  2. […] Ansökan om medlemskap […]

Kommentarer ej tillåtna.