Föreningen

EU-bidrag bakom bredbandsstödet

Föreningen har blivit tilldelat stöd från Jordbruksverket för etablering av ett fiberbaserat bredbandsnät. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014. Investeringen har som huvudsakligt ändamål att ge alla …

Stadgar

Föreningsstadgar för Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande möte 21 september 2014. Reviderade efter beslut vid ordinarie föreningsstämma 1 juni 2016 och extra föreningsstämma 24 augusti 2016. Syftet med revisionen var att förtydliga stadgarna så att dessa håller för verksamheten över tid, både under föreningens uppbyggnadsfas och när föreningen övergår …

Styrelse

Styrelse 2017   Hans Corin Ordförande Kjell Carlsson Ledamot Thomas Lennartsson Ledamot Björn Gunnarsson Ledamot, kassör Eva Andrée Ledamot, sekreterare Tommy Madjar Ledamot Hans Morgansson Ledamot Ros-Marie Olsson Ersättare Lisa Hjertén Ersättare   För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen skicka ett mail till styrelsen@fibisox.se

Valberedning

FIBISOX valberedning röstades fram vid årsmötet i april 2017 och består av Ingvar Samuelsson     tel 070 6936562 Bengt Carlsson            tel 070 8630035 Olof Hemberg              tel 0320 84084 Om du vill påverka val av förtroendeposter, föreslå personer med speciell kompetens och intresse till olika poster, så kontakta valberedningen i god tid före nästa årsmöte.

Historik

Tankar kring etablering av ett fibernät i området växte fram och blev mer konkreta vid ett första informationsmöte, som arrangerades av Horredsbygdens byalag, i juni 2014 i Istorps församlingshem. Många av dem som deltog visade intresse för att arbetet skulle bli konstruktivt och en arbetsgrupp bildades. Denna grupp hämtade in information på alla sätt möjliga, …

Kommentera

Your email address will not be published.