Markägaravtal

Styrelsen har påbörjat processen med markägaravtal för fibernätsträckningen i vårt område. Tills vidare riktas genomförandet till ett specifikt delområde, för att ge möjlighet till att dra lärdomar av proceduren och därigenom bättre kunna anpassa material och principer.

Styrelsen avser att redovisa erfarenheter från det första delområdet vid kommande årsmöte.