Skyltar

Trafikverket säger nej till föreningens tillståndsansökan om att sätta upp skyltar – skyltar får inte sättas upp efter vägarna eller på fasader nära vägar. Både Trafikverket och Länsstyrelsen har rätt att utan vidare ta bort skyltar och annat som distraherar i trafiken.

Om du som medlem ändå vill ha en FIBISOX-skylt, så hör av dig till Kjell 0705-099778 eller Thomas 0705-090264.