Kategorilista: Okategoriserade

Aug 28

Nya stadgar för föreningen

Vid extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 togs det andra beslutet om stadgerevision för föreningen. Föreningen verkar sedan detta datum under nya stadgar, som finns att läsa under fliken Föreningen. Vid överlåtelse av medlemskap i föreningen till förvärvare av fastighet med medlemskap finns stadgebilaga som pdf under fliken Dokument, och därefter Föreningens dokument. Stämmoprotokoll publiceras …

Fortsätt läsa »

Aug 12

Extra föreningsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 kl 19.00 i Istorps församlingshem. Utöver formalia finns endast tre punkter på dagordningen: lägesrapport budget fastställande av stadgerevision 2016 För det andra stämmobeslutet gällande stadgerevisionen finns underlag här Det kommer även att finnas tid till frågor och diskussion. Kallelse skickas till alla medlemmar …

Fortsätt läsa »

Jul 15

Stämmoprotokoll

Justerat och undertecknat protokoll för stämman 1 juni 2016 finns, inklusive bilagor, att tillgå hos styrelsens sekreterare. Protokollet finns även under fliken Föreningens dokument, under fliken Dokument – utan bilagor. Det går även att använda genvägen här.

Jul 06

Positivt besked från Jordbruksverket

Yippie! Grattis alla medlemmar! Föreningen har beviljats maximalt etableringsstöd av Jordbruksverket, dvs 40% av budget, för fiberförläggning i Istorp och Öxnevalla. Beskedet gör att föreningen står på säker grund för hela projektet. Men det innebär ingen vila i arbetet. Nu tar hantering av markupplåtelseavtal, anslutningsavtal och upphandlingsprocessen vid på allvar.

Jun 26

Anmäl oanslutna fastigheter före halvårsskiftet!

Vid halvårsskiftet höjs avgiften för att bli medlem i fiberföreningen FIBISOX med 3000kr. Vill man bli medlem kostar det innan dess 400kr att bli medlem men 3400kr efter halvårsskiftet (enligt årsmötesbeslut). För varje fastighet tillkommer en insats på 100kr tills vidare. Har du en fastighet som inte är anmäld för fiberanslutning så kommer du senare …

Fortsätt läsa »

Jun 14

Angående fråga om ROT-avdrag

Vid stämman kom en fråga angående ROT-avdrag upp, och om medlem kan nyttja ROT-avdrag vid anslutning till föreningens kommande fibernät. ROT-avdrag för fiber medges av Skatteverket endast för den del av arbetet som sker på den egna tomten, dvs grävarbete och borrning genom fastighetens vägg. Skatteverket specialgranskar för närvarande begäran om ROT-avdrag för fiber, eftersom …

Fortsätt läsa »

Jun 09

Delområdesfrivilliga

Föreningen behöver din hjälp i processen med att samla in undertecknade markupplåtelseavtal och anslutningsavtal. Dessa avtal kommer att skickas ut till markägare och medlemmar för underskrift inom kort. Om flera av oss hjälps åt att kontakta sina närboende, dvs i ett delområde – för att uppmuntra, kanske förklara obesvarade funderingar och få synpunkter – för …

Fortsätt läsa »

Jun 05

Viktigt datum: 30 juni

Av de beslut som fattades vid årsstämman den 1 juni, så är beslutet om inträdesavgift ett av de viktigaste. Det innebär att slutdatum för nytt medlemskap i nuvarande form blir 30 juni 2016. Planeringen av fibernätet har pågått under en längre tid, och justeringar tillsammans med markägare pågår. Att om några månader behöva planera om …

Fortsätt läsa »

Jun 02

Anteckningar från presentationer och diskussioner 1 juni

Sven inledde kvällen med att hälsa alla välkomna och gav en kort resumé över föreningens historia sedan 28 maj 2014. Föreningen har nu 303 medlemmar och 333 fastigheter anslutna. Av alla kontaktade fastighetsägare har 78 ännu inte svarat, varav 32 är bofasta. Totalt har verksamhetsområdet 495 fastigheter. Fibernätdragningen för området omfattar i dagsläget 103 km. …

Fortsätt läsa »

Maj 23

Handlingar till årsmöte 2016

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2016 genom epost eller vanlig post – i de fall medlem inte anmält epostadress. I inbjudan finns kallelse med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse för 2015. I övrigt hänvisas till hemsidan. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet vecka 20. Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg