Category: Okategoriserade

Arbetet med markavtal och fastighetsanslutningsavtal

Många medlemmar gör ett fantastiskt arbete som delområdesansvariga genom att hjälpa till att hämta in markavtal och fastighetsanslutningsavtal. Det är ett omfattande arbete men viktigt för att vi alla skall kunna få anslutning av fiber, vilket kommer att vara avgörande för snabb kommunikation i hela bygden. Det är många avtal att hantera och det tar …

Continue reading

Offentlig upphandling – lämna anbud 28 november

Föreningen har nu lagt ut en anbudsinfordran för att handla upp ett komplett passivt fibernät till föreningens medlemmar. Underlagen och all information om upphandlingen ligger på www.opic.se och du som vill lämna anbud skall göra det senast 28 november i år.

Möte för delområdesansvariga

Föreningen har nu kommit till skedet att markägare skall underteckna markupplåtelseavtal och medlemmar skall underteckna fastighetsanslutningsavtal. Några medlemmar har anmält sig villiga att hjälpa till med att gå runt till grannar och kringboende för att dela ut och samla in avtalen. De som anmält sig villiga att hjälpa till kallas till möte i Istorps församlingshem den …

Continue reading

Protokoll för extra föreningsstämma 2016

Protokoll för föreningens extra stämma den 24 augusti 2016 finns under fliken Dokument, sedan fliken  Föreningens dokument – men även här.

Nya stadgar för föreningen

Vid extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 togs det andra beslutet om stadgerevision för föreningen. Föreningen verkar sedan detta datum under nya stadgar, som finns att läsa under fliken Föreningen. Vid överlåtelse av medlemskap i föreningen till förvärvare av fastighet med medlemskap finns stadgebilaga som pdf under fliken Dokument, och därefter Föreningens dokument. Stämmoprotokoll publiceras …

Continue reading

Extra föreningsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 kl 19.00 i Istorps församlingshem. Utöver formalia finns endast tre punkter på dagordningen: lägesrapport budget fastställande av stadgerevision 2016 För det andra stämmobeslutet gällande stadgerevisionen finns underlag här Det kommer även att finnas tid till frågor och diskussion. Kallelse skickas till alla medlemmar …

Continue reading

Stämmoprotokoll

Justerat och undertecknat protokoll för stämman 1 juni 2016 finns, inklusive bilagor, att tillgå hos styrelsens sekreterare. Protokollet finns även under fliken Föreningens dokument, under fliken Dokument – utan bilagor. Det går även att använda genvägen här.

Positivt besked från Jordbruksverket

Yippie! Grattis alla medlemmar! Föreningen har beviljats maximalt etableringsstöd av Jordbruksverket, dvs 40% av budget, för fiberförläggning i Istorp och Öxnevalla. Beskedet gör att föreningen står på säker grund för hela projektet. Men det innebär ingen vila i arbetet. Nu tar hantering av markupplåtelseavtal, anslutningsavtal och upphandlingsprocessen vid på allvar.

Anmäl oanslutna fastigheter före halvårsskiftet!

Vid halvårsskiftet höjs avgiften för att bli medlem i fiberföreningen FIBISOX med 3000kr. Vill man bli medlem kostar det innan dess 400kr att bli medlem men 3400kr efter halvårsskiftet (enligt årsmötesbeslut). För varje fastighet tillkommer en insats på 100kr tills vidare. Har du en fastighet som inte är anmäld för fiberanslutning så kommer du senare …

Continue reading

Angående fråga om ROT-avdrag

Vid stämman kom en fråga angående ROT-avdrag upp, och om medlem kan nyttja ROT-avdrag vid anslutning till föreningens kommande fibernät. ROT-avdrag för fiber medges av Skatteverket endast för den del av arbetet som sker på den egna tomten, dvs grävarbete och borrning genom fastighetens vägg. Skatteverket specialgranskar för närvarande begäran om ROT-avdrag för fiber, eftersom …

Continue reading